Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: fi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2016-02-02
Metatiedon viimeisin päivitys: 2016-02-02
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus / Kulutuksen ja tuotannon keskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: Jyrki.Laitinen[at]ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Vesihuollon tietojärjestelmä VEETI
Aineiston päivityspäivämäärä: 2016-02-02
Aineiston kieli: fi
Aineiston kieli: sw
Tiivistelmä: Vesihuoltolaitostietojärjestelmään (VEETI) kerätään tietoja vedenhankinnasta ja viemäröinnistä vuodesta 2016 alkaen. VEETI korvaa VELVET järjestelmän. Vesihuollon tietojärjestelmä on vesihuoltolakiin perustuva, joten sen käyttäminen tai käyttämättä jättäminen ei ole vapaavalintaista. Mikäli vesihuoltolaitoksella on kunnan vahvistama toiminta-alue, tulee VEETI-tietojärjestelmä ottaa käyttöön. VEETIn käyttäminen koskee myös vesihuollon tukkulaitoksia ja jätevedenkäsittelylaitoksia.
Aineiston status: Jatkuvasti ylläpidettävä
Ylläpitotiheys: jatkuva
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Julkaisija
Aineiston vastuutahon sähköposti: veetituki[at]ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Aineisto on tarkoitettu vesihuoltolaitosten ja ympäristöhallinnon käyttöön. Järjestelmästä saadaan tarvittaessa tietoa vesihuoltolaitosten toiminnasta. Raportointipalvelun kautta tuotetaan internetsivuille jalostettua tietoa www.ymparisto.fi/vesihuoltotilastot.
Myötävaikuttanut taho: Maa- ja metsätalousministeriön (MMM)
Myötävaikuttanut taho: Vesi- ja viemärilaitos yhdistys (VVY)
Lisätietoja: www.ymparisto.fi/veeti
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Sovellus
Aiheluokka
Teema: Ympäristö
Koordinaattijärjestelmä
Koordinaatisto: 4326
Vertausjärjestelmän organisaation tunniste: EPSG
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Ympäristön tilan seurantalaitteet
GEMET 3.1
Teema: vesi
Avainsanan tiedot
Sanasto: YSA
Avainsana: vesihuolto
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 17.7198
Etelä (lat): 58.9236
Itä (long): 32.6383
Pohjoinen (lat): 70.2816
Zoom to the resource envelope
Muu kattavuustieto
Aloituspäivämäärä: 2016-01-01
Laatutiedot
Tarkastelun alla olevan tiedon laajuus: tietoaineisto
Historiatiedot: VELVET järjestelmään on tallennettu vuositiedot vuoteen 2014 asti ELYjen toimesta tai vesihuoltolaitoksilta suoraan ELMA-TYVI-operaattorin kautta. VEETI järjestelmään tiedot tallentuvat vuodesta 2015 eteenpäin.
Prosessointihistoria Suomen ympäristökeskus (ja sen edeltäjät) on ylläpitänyt 1960-luvulta alkaen vesi- ja viemärilaitosrekisteriä vesihuoltotilastona yhdessä vesi- ja viemärilaitosten ja alueellisten ympäristökeskusten kanssa. Vesihuoltotilaston ylläpidossa automaattinen tietojenkäsittely otettiin käyttöön 1980-luvun alussa. Vesi- ja viemärilaitosrekisteri sai nykyisen muotonsa 1980-luvun lopussa, jolloin se tuli osaksi ympäristötietojärjestelmän yhdyskuntien vesihuollon rekisteriä. Vesihuoltotilasto kattoi aluksi kaikki yli 200 asukkaan vesi- ja viemärilaitokset. Vuodesta 1994 alkaen rekisterin alaraja on ollut 50 asukasta. Viimeiset järjestelmään tallennetut tiedot ovat pääasiassa vuodelta 1999. Silloin inventoitiin tiedot 1319 vesilaitoksesta ja 642 viemärilaitoksesta. Tietoja kerättiin laitoksista, joihin oli liittynyt enemmän kuin 50 asukasta tai laitokseen oli liittynyt enemmän kuin 10 taloutta ja vedenkulutus näissä laitoksissa oli yli 10 m3/vrk. Vesihuoltolaitostiedot kerättiin vuosittain alueellisista ympäristökeskuksista vesihuoltolaitoksille lähetetyillä lomakekyselyllä. Laitokset palauttivat lomakkeet alueellisiin ympäristökeskuksiin, jotka tallettivat tiedot rekisteriin.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Tiedot julkisia lukuunottamatta järjestelmässä olevia paikkatietoja.
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Turvaluokittelu: Julkinen
Lupateksti: Lähde: SYKE
Jakelutiedot
On Line -osoite: http://www.ymparisto.fi/vesihuoltotilastot
Ominaisuustiedot
- Tyhjä
Metatietostandardin tiedot
Metatietostandardin nimi: ISO 19115 Geographic Information - Metadata
Metatietostandardin versio: DIS

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BF363ACA2-6CF5-46EF-907C-8F6CAF50C17B%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |