Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: suomi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2014-11-05
Metatiedon viimeisin päivitys: 2020-03-17
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Corine maanpeite 2012
INSPIRE-id: 1002025
Aineiston päivityspäivämäärä: 2014-11-11
Aineiston kieli: suomi
Tiivistelmä: CORINE Land Cover 2012 kuvaa koko Suomen maankäyttöä ja maanpeitettä vuonna 2012. SYKEssä EU:n Copernicus Gioland-hankkeessa tuotettiin Suomen alueelta maanpeiteaineistot sekä laadittiin maanpeitteen muutoksia välillä 2006-2012 kuvaavat aineistot. Aineistot luotiin kahdella tarkkuustasolla: EU-vaatimusten mukaisesti ja kansalliseen käyttöön. Aineisto koostuu rasterimuotoisesta paikkatietokannasta (erotuskyky 20 * 20 m) ja vektorimuotoisesta paikkatietokannasta, jossa pienin maastossa erottuva alue on vähintään 25 ha ja kapeimmillaan 100 metriä. Kansallisen muutosaineiston 2006-2012 pienin kuvio on 0,5 ha ja eurooppalaisen 5 ha. Suoria pikselien vertailuja vuoteen 2006 ei suositella tekemään vaan muutokset kannattaa hakea muutosaineistosta. Aineisto on tuotettu SYKEssä olemassa oleviin paikkatietoaineistoihin sekä satelliittikuvatulkintaan perustuen. Vektoriaineisto tuotettiin yleistämällä rasteriaineistoa EEA:n CORINE-sääntöjen mukaan. Vektoriaineistoissa maankäyttöä/maanpeitettä kuvataan kolmitasoisella hierarkisella luokittelulla. Viisi pääluokkaa (rakennetut alueet; maatalousalueet; metsät sekä avoimet kankaat ja kalliomaat; kosteikot ja avoimet suot sekä vesialueet) jaetaan toisella tasolla yhteensä 15 alaluokkaan.. Kolmannella luokittelutasolla pääluokat jaetaan yhteensä 44 alaluokkaan. Rasteriaineistossa on joidenkin luokkien kohdalla vielä neljännen tason kansallisia luokkia. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).
Aineiston status: Valmis
Ylläpitotiheys: tarvittaessa
Mittakaava: 100000
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Omistaja
Aineiston vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Vektoriaineisto, jossa minimikuviokoko on 25 ha/muutos 5 ha, on tuotettu Euroopan ympäristövirastolle. Tarkempi 20 m resoluutiolla oleva rasteriaineisto ja 1 ha muutosaineisto on tarkoitettu kansalliseen käyttöön kuvaamaan maanpeitettä/maankäyttöä. Aineistoja voidaan käyttää paikkatietoanalyysien lisäksi myös taustakarttoina. Lähtöaineistojen tarkkuus ja tuotantomenetelmät saattavat vaihdella vuodesta toiseen ja myös pikselikoko eroaa, joten suora muutosvertailu vuoden 2006 aineistoon ei toimi, vaan on käytettävä erillistä muutostulkintaa.
Myötävaikuttanut taho: Liikenne- ja viesintäministeriö
Myötävaikuttanut taho: Maanmittauslaitos
Myötävaikuttanut taho: Metsäntutkimuslaitos
Myötävaikuttanut taho: Ympäristöministeriö
Myötävaikuttanut taho: EEA, MAVI, VRK
Lisätietoja: http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Maankaytto_ja_maanpeiteaineistojen_tuottaminen_CORINE_Land_Cover_2012_hankkeessa/Maankaytto_ja_maanpeiteaineistojen_tuott%289085%29
Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/CorineMaanpeite2012.pdf
Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/CorineMaanpeite2012Luokat.xls
Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/CorineMaanpeite2012Luokkakuvaus.pdf
Esimerkkikuva
URL: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/kuvat/CorineLandCover2012.gif
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Ladattava aineisto
Aiheluokka
Teema: Ympäristö
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Maanpeite
GEMET 3.1
Teema: maankäyttö
Avainsanan tiedot
Sanasto: SYKEn teemaluokittelu
Avainsana: biologismaantieteelliset rajat
Avainsanan tiedot
Sanasto: Paikkatietohakemiston hakusanasto
Avainsana: maankäyttöluokitus
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 15.608233
Etelä (lat): 59.362055
Itä (long): 33.107629
Pohjoinen (lat): 70.094846
Zoom to the resource envelope
Muu kattavuustieto
Aloituspäivämäärä: 2012-01-01
Laatutiedot
Historiatiedot: CLC2012-luokkien muodostamiseen on käytetty useita eri paikkatietoaineistoja, tärkeimpinä Maastotietokanta, Digiroad, Väestötietojärjestelmä (Rakennus- ja huoneistorekisteri), peltolohkot vallitsevan kasvin mukaan, CLC2000 ja CLC2006. Paikkatietoaineistoista saatu maankäyttö ja maaperätieto yhdistettiin satelliittikuvilta tulkittuihin maanpeitetietoihin. CLC2012-aineiston tuottamisessa käytetty IMAGE2012 satelliittikuvamosaiikki koostuu IRS, LISS ja RapidEye satelliittikuvista. Tulkinnassa hyödynnettiin lisäksi mm. VMI2011-aineistoa, Metsähallituksen biotooppiaineistoa, digitaalista korkeusmallia ja maaperää kuvaavia teemoja Maastotietokannasta. Lisäksi muutamia luokkia tulkittiin satelliittikuvilta manuaalisesti digitoimalla, kuten golfkentät. Lopputuloksena saatiin rasterimuotoinen paikkatietoaineisto 20 metrin pikselikoolla.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lupatekstit: Lähde: SYKE (osittain Metla, MAVI, LIVI, DVV, MML Maastotietokanta 05/2012) Vektoriaineisto Lähde: SYKE, EEA
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Turvaluokittelu: Julkinen
Lupateksti: Ks. Saatavuus- ja käyttöehdot
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: ESRI shapefile
Jakeluformaatin versio: 3.x
On Line -osoite: http://www.syke.fi/avointieto

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BD54C552F-F7F7-489B-8B1E-E093D93C7386%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |