Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2012-04-01
Metatiedon viimeisin päivitys: 2016-02-02
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: heidi.kaipiainen[at]ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Eliölajit-tietojärjestelmä TAXON
Aineiston päivityspäivämäärä: 2016-01-18
Tiivistelmä: Eliölajit-järjestelmään kootaan tietoja valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisista kasvi- ja eläinlajeista, luonto- ja lintudirektiivin lajeista sekä eräistä muista ympäristöhallinnossa seurattavista lajeista. Järjestelmään tallennetaan ko. lajeista havainto- ja havaintopaikkatietoja. Havaintopaikat kuvataan tarkkojen paikkatietojen (esim. kunta, yhtenäiskoodinaatit, eliömaakunta, suojelualue) lisäksi myös sanallisesti (paikan sijainti- ja yleiskuvaus). Havaintotietoja ovat havainnon tekijän ja ajankohdan lisäksi mm. tiedot yksilömääristä ja yksilöiden tilasta. Havaintopaikoista voidaan tarvittaessa muodostaa esiintymiä, joille on mahdollista tallentaa turvaamissuosituksia ja -toimenpiteitä. Lajiosaan voidaan tallentaa tietoja mm. lajien uhanalaisuudesta, tuntomerkeistä, levinneisyydestä ja elinympäristövaatimuksista. Järjestelmän säädösosassa esitellään lajiston suojelun kannalta merkittävimmät luonnonsuojelusäädökset (lait, asetukset, direktiivit, sopimukset). Kustakin säädöksestä on lyhyt sanallinen kuvaus sekä lajiluettelo(t) niistä Suomessa esiintyvistä lajeista, joita kukin säädös koskee. Järjestelmän viiteosasta löytyvät kirjallisuusviitteet kaikkiin niihin julkaisuihin, joista on tallennettu havaintotietoja järjestelmään. Eliölajit-järjestelmässä oli vuoden 2019 maaliskuun alussa n. 238 300 havaintopaikka- ja n. 325 700 havaintotietoa. Tietojen kattavuus vaihtelee lajeittain, eliöryhmittäin ja alueittain. Eniten tietoja on tallennettu putkilokasveista, sammalista, kääväkkäistä, kovakuoriaisista, perhosista ja pistiäisistä. Tietoja on viime aikoina kertynyt runsaasti myös muista eliöryhmistä, kun eliötyöryhmiltä saatuja aineistoja on siirretty järjestelmään. Suojelusyistä joistakin uhanalaisista lajeista tietoja ei tallenneta tähän järjestelmään lainkaan. Tietoja tallennetaan Suomen ympäristökeskuksen lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa sekä Metsähallituksen luontopalveluissa. Järjestelmään pääsee Hertta ja Avoin tieto -palveluiden kautta.
Aineiston status: Jatkuvasti ylläpidettävä
Ylläpitotiheys: tarvittaessa
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Julkaisija
Aineiston vastuutahon sähköposti: heidi.kaipiainen[at ]ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Eliölajit-järjestelmä on tarkoitettu ensisijaisesti uhanalaisten ja direktiivilajien suojelusta, hoidosta ja seurannasta vastaavien viranomaisten käyttöön. Havaintopaikkatietoja toimitetaan sopimuksen mukaan muille tiedon tarvitsijoille, kuten esim. maankäytön suunnittelijoille sekä uhanalaisten lajien kartoituksiin ja seurantoihin osallistuville tutkijoille ja harrastajille. Tietoja käytetään lajien suojelu- ja seurantatyössä, esim. rajattaessa erityisesti suojeltavien lajien esiintymiä sekä arvioitaessa lajien suotuisaa suojelutasoa. Tietoja käytetään myös esim. kaavoja varten tehtävissä luontoselvityksissä, metsäsuunnittelussa, eri hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinneissa sekä lajiston uhanalaisuusarvioinneissa.
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Sovellus
Aiheluokka
Teema: Eläin- ja kasvikunta
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Lajien levinneisyys
GEMET 3.1
Teema: biologia
Avainsanan tiedot
Sanasto: YSA
Avainsana: eliöt
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 18.5126
Etelä (lat): 59.8497
Itä (long): 31.836
Pohjoinen (lat): 70.2023
Zoom to the resource envelope
Muu kattavuustieto
Aloituspäivämäärä: 2002-01-01
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: Tietoja 1800-luvun loppupuolelta tähän päivään asti. Ylläpito on jatkuvaa käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa.
Laatutiedot
Tarkastelun alla olevan tiedon laajuus: tietoaineisto
Historiatiedot: Tietoja 1800-luvun loppupuolelta tähän päivään asti. Joulukuussa 2009 järjestelmään lisättiin yöperhososa, joka sisältää valtakunnallisen yöperhosseurannan aineistot vuodesta 1993 lähtien. Aineistot on kerätty valorysien avulla ja ne on tallennettu pääsääntöisesti viikkonäytteinä.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Avoin tieto -palvelusta tietojärjestelmän kautta saatavaa aineistoa koskee Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssi http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut
Saantirajoitteet: Immateriaalioudet
Käyttörajoitteet: Immateriaalioudet
Turvaluokittelu: Julkinen
Lupateksti: Lähde: SYKE, Metsähallitus, ELY-keskukset
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: Ympäristötietojärjestelmä
On Line -osoite: http://www.syke.fi/avointieto
Metatietostandardin tiedot
Metatietostandardin nimi: ISO 19115 Geographic Information - Metadata
Metatietostandardin versio: DIS

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BC420898F-600A-41CB-8843-F06A90301427%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |