Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon metatieto
Tunniste: {C365FF04-F995-469D-A5DA-75005829C7B0}
Metatiedon päivämäärä: 2019-11-12
Metatiedon kieli: suomi
Organisaation nimi: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: yhteyshenkilö
Sähköpostiosoite: gistuki.syke@ymparisto.fi
Resurssin identifiointitiedot
Nimi: Yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaiset jätevedenpuhdistamot
Tiivistelmä: Yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaiset jätevedenpuhdistamot -aineisto sisältää Yhdyskuntajätevesidirektiivin (91/271/ETY) mukaiset taajamat, jätevedenpuhdistamot ja niiden purkupisteet. Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin (91/271/ETY) toimeenpanosta komissiolle. Raportointivelvollisuus koskee kaikkia asukasvastineluvultaan (AVL) yli 2000 taajamia ja niiden jätevesiä käsitteleviä puhdistamoita. Puhdistamoiden toiminnalle on asetettu numeerisia vähimmäisvaatimuksia. Raportointiaineistot ovat myös avoimesti saatavilla. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineistosta on julkaistu INSPIRE-tietotuote. Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Yhdyskuntajatevesi.pdf
Tyyppi: Dataset
Osoite: http://wwwd3.ymparisto.fi/d3/INSPIREAtom/YhdyskuntajatevesidirektiiviJatevedenpuhdistamot.zip
Osoite: http://www.syke.fi/avointieto
Tunniste: http://paikkatiedot.fi/so/1002119/us/EnvironmentalManagementFacility
Kieli: englanti
Luokittelu
Aiheluokka: Johtoverkot/viestintä
Esimerkkikuva
URL: http://geoportal.ymparisto.fi/Meta/Julkinen/Kuvat/Yhdyskuntajatevesidirektiivinmukaisetkohteet.gif
Koordinaattijärjestelmä
Koordinaatisto: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Utility and governmental services
Avainsanan tiedot
Sanasto: GEMET - Concepts, version 2.4
Avainsana: waste water treatment plant
Pvm-tyyppi: julkaisu
Päiväys: 2010-01-13
Maantieteellinen laajuus
Länsi (lon): 19.878
Etelä (lat): 59.6957
Itä (lon): 32.2884
Pohjoinen (lat): 69.4209
Zoom to the resource envelope
Päivämäärätiedot
Julkaisupäivämäärä: 2019-11-12
Ajallinen kattavuus
alku 2018-12-31
loppu 2018-12-31
Laatutiedot
Alkuperä Aineisto perustuu Yhdyskuntajätevesidirektiivin (91/271/ETY) mukaisesti raportoituihin tietiohin.
Sijainnillinen tarkkuus
Mittakaava: 50000
Sääntöjenmukaisuus
Määrittely: Muutos 1253/2013 komission asetukseen 1089/2010 paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuudesta (21.10.2013), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta
Päivämäärä: 2013-12-10
Pvm-tyyppi: julkaisu
Sääntöjenmukaisuusaste: Sääntöjen mukainen
Rajoitukset
Käyttöehdot
Käyttö- ja saantirajoitteet
- Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut
Rajoitukset
Käyttö- ja saantirajoitteet
Saantirajoitteet: lisenssi
Organisaatio
Organisaation nimi: Suomen ympäristökeskus
Vastuutahon rooli: omistaja
Vastuutahon sähköpostiosoite: gistuki.syke@ymparisto.fi
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: GML
Jakeluformaatin versio: 3.2.1
Distribution Link Function: Download
Metatietostandardin tiedot

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BC365FF04-F995-469D-A5DA-75005829C7B0%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |