Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: suomi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2012-04-01
Metatiedon viimeisin päivitys: 2018-01-11
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: j_vesistomallit@ymparisto.fi; bertel.vehvilainen[at]ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Vesistömallijärjestelmä (WSFS-VEMALA)
Tiivistelmä: Vesistömallijärjestelmä (WSFS-VEMALA) perustuu vesistömalliin, joka kattaa koko Suomen. Vesistömallilla tarkoitetaan vesistön hydrologista kiertoa ja veden kulkeutumista vesistön uomissa ja järvissä kuvaavaa mallia. Vesistömalli kuvaa veden kiertokulun sadannasta maaperän ja vesistöjen kautta haihdunnaksi ja valunnaksi mereen. Vesistömallissa on kuvattu hydrologisen kierron kannalta tärkeimmät vesistöalueen elementit: aluesadanta, lumipeite, haihdunta maanpinnalta ja vesistöstä, maankosteus, pohjavesi, valunta, järvet ja joet.
Aineiston status: Jatkuvasti ylläpidettävä
Ylläpitotiheys: jatkuva
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus / Vesikeskus / Malliyksikkö
Aineiston vastuutahon rooli: Julkaisija
Aineiston vastuutahon sähköposti: j_vesistomallit@ymparisto.fi; bertel.vehvilainen[at]ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Tulvansuojelu-, säännöstely- ja tiedotuskäyttö. Vesistömallien avulla arvioidaan tulvariskiä, tuotetaan automaattiset tulvavaroitukset, arvioidaan jääpatojen syntyajankohtaa ja suunnitellaan säännösteltyjen järvien käyttöä. Ennustekäytön lisäksi vesistömalleille on ajan myötä tullut muitakin käyttömuotoja: ilmastonmuutostutkimukset, vesistösuunnittelu, puuttuvien vedenkorkeus- tai virtaamahavaintojen täydentäminen, virtaaman laskenta vesistön (mielivaltaisesti) valitussa pisteessä, virtaaman jääreduktio, alueellisen lumen vesiarvon ja maankosteuden laskenta, hydrologisen vesistömallin käyttö vedenlaatumallien osana, kattojen lumikuormavaroitukset, järven pintalämpötilan laskenta. Tarjotut palvelut: Tulvavaroitukset. Lumen määrän ja alueellisen jakauman arviointi. Maankosteuden ja pohjaveden määrän vaihtelun arviointi. Valunnan arviointi. Jokien virtaamaennusteet. Järvien tulovirtaama-, vedenkorkeus- ja virtaamaennusteet. Vedenlaadun mallinnus ja ennustaminen.
Lisätietoja: http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Vesi/Mallit_ja_tyokalut/Vesistomallijarjestelma/Vesistomallijarjestelma%2817097%29
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Sovellus
Aiheluokka
Teema: Sisävedet
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Ympäristön tilan seurantalaitteet
GEMET 3.1
Teema: vesi
Avainsanan tiedot
Sanasto: YSA
Avainsana: hydrologia
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 18.9208
Etelä (lat): 59.8309
Itä (long): 32.286
Pohjoinen (lat): 70.2537
Zoom to the resource envelope
Muu kattavuustieto
Aloituspäivämäärä: 1962-01-01
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: Tuotetta ylläpidetään jatkuvasti. Vesistöennusteet ja tulvavaroitukset päivitetään vähintään kahdesti vuorokaudessa. Vesistöennusteet tehdään 1 vuoden jaksolle ennusteen alusta eteenpäin. Ennuste sisältää myös simuloidut arvot noin vuoden ajalta ennen ennusteen alkua. Vesistöennusteiden vertailuaineistona käytetään havaintoarvoja vuodesta 1962 eteenpäin. Vesistömallilla simuloituja arvoja on saatavilla n. 20 hydrologiselle muuttujalle kaikille n. 5500 3. jakovaiheen vesistöalueelle päiväarvoina vuodesta 1962 alkaen.
Laatutiedot
Tarkastelun alla olevan tiedon laajuus: model
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Osalla vesistömallijärjestelmän lähtötiedoista on julkaisurajoituksia, mm. Ilmatieteen laitokselta hankituilla säähavainnoilla ja ennusteilla. Tuotteen kaupalliseen käyttöön on oltava lupa tekijänoikeuden haltijalta.
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Turvaluokittelu: Julkinen
Lupateksti: Lähde: SYKE
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: Ennustekuvat; tulva- ja vedenkorkeusvaroitukset sähköpostilla; ennustekartat; numeeriset ennusteet, simuloitu historiallinen data; ennustetietokanta
On Line -osoite: http://www.ymparisto.fi/vesistoennusteet
Metatietostandardin tiedot
Metatietostandardin nimi: ISO 19115 Geographic Information - Metadata
Metatietostandardin versio: DIS

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BC08C0416-6605-4BC5-8956-58AAF95F0030%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |