Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: suomi
Metatiedon kieli: englanti
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2015-11-06
Metatiedon viimeisin päivitys: 2016-12-28
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: PINNAN AALTOEKSPOSITIO
INSPIRE-id: NaN
Aineiston päivityspäivämäärä: 2015-09-01
Aineiston kieli: suomi
Aineiston kieli: englanti
Tiivistelmä: PINNAN AALTOEKSPOSITIO (VELMU) Aallon ekspositio on laskettu käyttäen yksinkertaista aaltoekspositiomallia (SWM, ks. liite) ja aineisto kattaa koko Suomen rannikkoalueet. Aineisto on resoluutioltaan 25 m, ja aineistoa varten on arvioitu rantaviivan tarkkuus, rannikon jako laskentayksiköihin, tuuliaineiston laskenta, fetchin laskenta ja aaltoekspositiogridien laskenta. *** WAVE EXPOSURE ALONG THE FINNISH COAST (VELMU) Wave exposure is a raster-format data, developed in SYKE for the purposes of the VELMU programme (The Finnish Inventory Programme for the Underwater Marine Environment). Data describes exposed shores, and has been classified to eight classes and visualized in a colour scale from light blue (sheltered) to dark blue (exposed). Classified data is downloadable from SYKE Avoin tieto-service and in the need of unclassified data, please send a request to syke.velmu@environment.fi *** YTANS VÅGEXPONERING (VELMU) Vågexponeringen har beräknats med hjälp av en enkel modell (SWM, se bilaga) och materialet täcker hela Finlands kustområde. Resolutionen är 25x25 m och för materialet har kustlinjens noggrannhet uppskattats och kusten delats in i beräkningsenheter samt har det använts vågexponeringsrutor och beräkningar för vind och fetch.
Aineiston tyyppi: Rasteri
Aineiston status: Valmis
Ylläpitotiheys: tarvittaessa
Mittakaava: 10000/4000000
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Julkaisija
Aineiston vastuutahon sähköposti: syke.velmu@ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk/stöd
Myötävaikuttanut taho: Suomen ympäristökeskus
Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Isaeus_2005_Wave_exposure_calculations_for_the_Finnish_coast.pdf
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Ladattava aineisto
Aiheluokka
Teema: Ympäristö
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Merialueet
GEMET 3.1
Teema: pintavesi
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 17.509959
Etelä (lat): 59.547304
Itä (long): 27.956507
Pohjoinen (lat): 65.841211
Zoom to the resource envelope
Laatutiedot
Historiatiedot: Aineisto on tuotettu Ilmatieteen laitoksen tuuliaineistoa hyödyntäen ja laskettu ns. Isaeuksen yksinkertaista aaltomallia (Simplified Wave Exposure Model, SWM) hyödyntäen. Aineisto kattaa koko Suomen rannikkoalueet ja on resoluutioltaan 25 m. Aineistoa varten on arvioitu rantaviivan tarkkuus, rannikon jako laskentayksiköihin, tuuliaineiston laskenta, saarten ja muiden maa-alueiden vaikutus tuulen vapaaseen etenemiseen sekä aaltoekspositiogridien laskenta. Aineisto on luokiteltu seitsemään luokkaan noudatellen EUNIS-luokittelua, jota on sovellettu huomioiden Suomen rannikon matalat alueet. Aineiston on tuottanut Norwegian Institute of Water Research (NIVA). *** Wave exposure grids cover the entire Finnish coast and were calculated using the method of SWM (see attachement). A nested-grids technique was used to ensure long distance effects on the local wave exposure regime, and the resulting grids have a resolution of 25 m. The methods used and described in this report includes: evaluation of shoreline source map, division of shoreline into suitable calculation areas, converting shape features into grids, recalculation of wind data, calculation of fetch adjusted for refraction/diffraction effects, calculation of wave exposure grids, and merging the separate grids into a seamless description of wave exposure along the Finnish coast. Data has been classified to seven EUNIS-classes, where two additional classes have been added due to the sheltered and shallow sea areas of the Finnish coast. The data is produced by the Norwegian Institute of Water Research (NIVA). *** Materialet har producerats med hjälp av Meterorologiska institutets vindmaterial och metoden för att skapa enkla vågmodeller (Simplified Wave Exposure Model, SWM, av Isaeus m.fl.). Materialet täcker hela Finlands kustområde och resolutionen är 25x25 m. För materialet har kustlinjens noggrannhet uppskattats och kusten delats in i beräkningsenheter samt har det använts vågexponeringsrutor, vindberäkningar och uppskattningar om hur öar och andra landområden påverkar vinden. Materialet är indelat i 7 klasser som enligt EUNIS-klassificeringssystemet, modifierade så att de beaktar Finlands kusts grunda områden. Norwegian Institute of Water Research (NIVA) har producerat materialet.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Turvaluokittelu: Julkinen
Lupateksti: Lähde: SYKE
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: ESRI shapefile
On Line -osoite: http://www.syke.fi/avointieto
Ominaisuustiedot
- Luokittelu ja indeksiarvo/ Classification and index value / Klassificering och indexvärde: 1 = 0 - 1 200 (erittäin suojainen /very sheltered/ mycket skyddad) 2 = 1 201 - 4 000 3= 4 001 - 5 000 4 = 5 001 - 10 000 (suojainen / sheltered / skyddad) 5 = 10 001 - 30 000 6 = 30 001 - 100 000 7 = 100 001 - 2 000 000 (erittäin avoin /very exposed / mycket utsatt)

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BBB655D7F-1E25-4E19-AE7F-5DEBF1AEFC6C%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |