Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: suomi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2015-09-16
Metatiedon viimeisin päivitys: 2016-11-15
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Tuottaja
Vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Luontotyypit, luontodirektiivin raportointi 2013
INSPIRE-id: 1002027
Aineiston päivityspäivämäärä: 2015-09-22
Aineiston kieli: suomi
Tiivistelmä: Luontotyypit, luontodirektiivin raportointi 2013 sisältää kaksi paikkatietoaineistoa: - Luontotyypit esiintymät, luontodirektiivin raportointi 2013 - Luontotyypit levinneisyys, luontodirektiivin raportointi 2013 Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat komissiolle kuuden vuoden välein luontodirektiivin toimeenpanosta. Raportti sisältää arvioinnin kaikkien direktiivin tarkoittamien luontotyyppien ja lajien suojelutasosta. Suojelutason arviointi vuosilta 2001–2006 tehtiin vuonna 2007 ja vuosilta 2007–2012 vuonna 2013. Suojelutason kehityksestä voidaan päätellä muun muassa, kuinka tehokkaita toteutetut suojelutoimet ovat olleet. Raportti sisältää kunkin luontotyypin osalta tiedot arviointikriteereistä, joiden perusteella kokonaisarvio suojelun tasosta on laadittu. Arviointikriteerejä ovat levinneisyys, esiintymisalue, rakenne ja toiminta sekä suojelutason odotettavissa oleva kehitys. Vuonna 2013 raportoitiin myös luontotyypin pinta-ala Natura 2000 -alueilla. Suojelutason arvioinnissa käytetään neljää luokkaa: - suotuisa; - epäsuotuisa riittämätön; - epäsuotuisa huono; - ei tiedossa Lisäksi on ollut käytössä kehityssuuntaa kuvaava määrite heikkenevä (–), vakaa (=), paraneva (+) tai kehitys tuntematon (x). Tiedot ovat osa EU:n komissiolle 20.9.2013 toimitettua raportointiaineistoa. Tiedot löytyvät kokonaisuudessaan: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013 Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).
Aineiston status: Valmis
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Tuottaja
Aineiston vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon tehtävien tueksi ja yleiseen käyttöön.
Myötävaikuttanut taho: ELY-keskukset
Myötävaikuttanut taho: Geologian tutkimuskeskus
Myötävaikuttanut taho: Metsähallitus
Myötävaikuttanut taho: Metsäntutkimuslaitos
Myötävaikuttanut taho: Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus
Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Luontojalintudirektiivi_raportointi2013_Ominaisuustiedot.pdf
Lisätietoja: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit/Luontodirektiivin_luontotyypit/Luontodirektiivin_luontotyyppiraportit
Esimerkkikuva
URL: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/kuvat/luontotyypit_luontodirektiivin_raportointi2013.gif
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Ladattava aineisto
Aiheluokka
Teema: Ympäristö
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Elinympäristöt ja biotoopit
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 15.430174
Etelä (lat): 59.083543
Itä (long): 33.365862
Pohjoinen (lat): 70.170291
Zoom to the resource envelope
Laatutiedot
Historiatiedot: Tiedot ovat osa EU:n komissiolle 20.9.2013 toimitettua raportointiaineistoa. Paikkatiedot perustuvat luontotyypin esiintymiseen 10 km x 10 km karttaruudulla. Luontotyypin esiintyminen karttaruudulla on varmistettu asiantuntijoiden toimesta.
Prosessointihistoria Tiedot ovat kopio EU:lle toimitetusta aineistosta.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut
Lupateksti: Lähde: SYKE
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: ESRI shapefile
On Line -osoite: http://www.syke.fi/avointieto

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BB67BC862-E17C-42A2-B7AE-70B8A171170F%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |