Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: suomi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2013-04-17
Metatiedon viimeisin päivitys: 2016-02-02
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Satelliittikuvamosaiikki (Image2000)
INSPIRE-id: 1000059
Aineiston päivityspäivämäärä: 2004-12-31
Aineiston kieli: suomi
Tiivistelmä: Suomen IMAGE2000 satelliittikuvamosaiikki on tuotettu osana EU:n IMAGE2000 hanketta, jossa on tuotettu koko Länsi- ja Keski-Euroopan kattava digitaalinen satelliittikuvakartta. Aineiston kokoamisessa on käytetty LANDSAT 7 ETM+ satelliittikuvia (n. 1000 kpl), jotka on vastaanotettu vuosina 1999-2001. Yksittäiset satelliittikuvat on orto-oikaistu kansallisiin karttaprojektioihin, jonka jälkeen kuvat on mosaikoitu yhteen Euroopan kattavaksi satelliittikuvakartaksi. Aineistossa vesialueet ja puuttuvan tiedon alueet erottuvat lähes mustina, sulkeutuneet havumetsät tumman vihreinä, lehtimetsät ja kasvipeitteiset peltomaat kirkkaan vihreinä ja niukkakasvipeitteiset alueet punaiset eri sävyinä. Osa mosaiikin satelliittikuvista on vastaanotettu syyskuussa (mm. Pohjanlahden rannikko). Nämä kuvat erottuvat selvästi mosaiikissa vuodenaikaerosta johtuen; varsinkin peltomaalla, jotka erottuvat syyskuvissa punaisen eri sävyinä. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).
Aineiston tyyppi: Rasteri
Aineiston status: Valmis
Ylläpitotiheys: ei suunnitteilla
Mittakaava: 100000
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Omistaja
Aineiston vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Taustakarttana ja kuvatulkintaan.
Myötävaikuttanut taho: JRC, ESA, Metria
Lisätietoja: http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Maankaytto_ja_maanpeiteaineistojen_tuottaminen_CORINE_Land_Cover_2000_hankkeessa/Maankaytto_ja_maanpeiteaineistojen_tuott%289788%29
Lisätietoja: http://image2000.jrc.it
Lisätietoja: http://landsat.gsfc.nasa.gov/about/landsat7.html
Esimerkkikuva
URL: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/kuvat/IMAGE2000MOSAIC.gif
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Ladattava aineisto
Aiheluokka
Teema: Ympäristö
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Ortoilmakuvat
GEMET 3.1
Teema: kaukokartoitus
Avainsanan tiedot
Sanasto: Paikkatietohakemiston hakusanasto
Avainsana: Satelliittikuvat
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 15.327873
Etelä (lat): 59.262732
Itä (long): 33.382263
Pohjoinen (lat): 70.144405
Zoom to the resource envelope
Muu kattavuustieto
Aloituspäivämäärä: 2000-01-01
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: Kuvausajankohta v. 2000 /+ /- 1 v.
Laatutiedot
Historiatiedot: CLC2000 perustuu vuosina 1999 - 2002 otettuihin LANDSAT 7 ETM satelliittikuviin, joista tuotettiin IMAGE2000 -satelliittikuvamosaiikki ja maanpeitetietoa. Yksittäiset satelliittikuvat kalibroitiin radiometrisesti, ilmakehän vaikutusta korjattiin ja Lapissa tehtiin topografiakorjaus. Yksittäisten kuvien pilvettömistä alueista koottiin kasvillisuusvyöhykkeittäin kuvamosaiikki, joka yhdistettiin koko Suomen kattavaksi. Satelliittikuvien kalibroinnissa ja tulkinnassa on käytetty VTT:n kehittämiä työkaluja, joita on edelleen kehitetty projektin aikana. Tulkinnassa tarvittavina maastotietoina on käytetty Metsähallituksen ja UPM:n metsä- ja biotooppikartoitusta. JRC on tuottanut koko Euroopan kattavan mosaiikin, joka poikkeaa Suomen vastaavasta aineistosta.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lupateksti Lähde: SYKE, JRC, ESA, Metria
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Turvaluokittelu: Julkinen
Lupateksti: Ks. Saatavuus- ja käyttöehdot
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: Geotiff
On Line -osoite: http://www.syke.fi/avointieto

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BAF0A925D-9410-4431-8DB8-0455C73D193E%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |