Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: suomi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2017-05-08
Metatiedon viimeisin päivitys: 2017-11-14
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Tunturialueet
INSPIRE-id: NaN
Aineiston päivityspäivämäärä: 2017-05-09
Aineiston kieli: suomi
Tiivistelmä: Tunturialueaineisto sisältää tunturikoivuvyöhykkeen ja paljakan eli yhtenäisen havumetsän pohjois- ja yläpuolella sijaitsevat alueet. Tunturialueen yhtenäinen ja yksiselitteinen määrittely hyödyttää esim. tuntureihin liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä arviointeja sekä maankäyttö-, ilmasto- ja ekosysteemipalvelutarkasteluja. Aineisto on 20 m x 20 m rasteri, jonka lähtöaineistot on koottu usealta taholta. Lopputulos on laajan asiantuntijaryhmän hyväksymä. Tunturialue on luokitettu 3 luokkaan: 0 ei tunturialuetta 1 tunturikuvioiden alue 2 tunturikuvioihin mukaan luettava alue Tunturialueen kivennäismaa- ja kalliokuviot sisältyvät luokkaan 1 ja niihin liittyvät laajemmat suo- ja vesialueet luokkaan 2. Luokkaan 2 sisältyvät myös muut pienialaiset välialueet, joiden avulla tunturialue on rajattu eheämmäksi. Tunturialueaineistoon liittyy lähderasteri, joka kertoo mihin lähtöaineistoon kunkin pikselin arvo perustuu, sekä luokkia ja aineiston kokoamista kuvaava dokumentti. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).
Aineiston tyyppi: Rasteri
Aineiston status: Valmis
Ylläpitotiheys: tarvittaessa
Mittakaava: 20000
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Analyysit ja arvioinnit
Myötävaikuttanut taho: Metsähallitus
Myötävaikuttanut taho: LUKE
Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/TunturialueaineistonLahdetiedot.pdf
Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/TunturialueaineistonTeko.pdf
Esimerkkikuva
URL: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/kuvat/Tunturialue.gif
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Ladattava aineisto
Aiheluokka
Teema: Kuvat/peruskartat/maanpeite
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Maanpeite
GEMET 3.1
Teema: kasvillisuus
Avainsanan tiedot
Sanasto: Paikkatietohakemiston hakusanasto
Avainsana: biotoopit
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 20.268833
Etelä (lat): 65.522237
Itä (long): 30.361082
Pohjoinen (lat): 70.093499
Zoom to the resource envelope
Muu kattavuustieto
Aloituspäivämäärä: 2017-01-01
Laatutiedot
Historiatiedot: Tunturialueen paikkatietoaineistoon on yhdistetty Metsähallituksen luontopalveluiden kuvioaineistoista poimitut luontodirektiivin tunturiluontotyyppiaineistot (mm. tunturikoivikot ja -kankaat), niihin liittyvät kalliot, kivikot ja lakimaat sekä eteläisten tuntureiden erillisinventointiaineistot. Lähdeaineistojen kuvioiden valinnassa käytettiin myös korkeus- ja metsänrajamalleja (MML ja Luke) asiantuntijoiden määritelmien perusteella. Yksityismaiden kuvioita tuotettiin ilmakuvatulkinnalla ja vastaaviin valtionmaiden poiminnassa käytettyihin aineistoihin tukeutuen. Lisäksi täydennyksiä saatiin maastotietokannan varvikkoalueista sekä kivikko- ja kallioalueista. Edellä mainittujen kuvioiden väleihin jäävät alueet liitettiin mukaan tunturialueeseen rasterianalyysin avulla. Ne ovat pääsääntöisesti suo- ja vesialueita. Aineiston lähteet on kuvattu rasteriaineiston tunturialue_lahde avulla. Sen luokitus on viitedokumentissa.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0)" ja käyttöehtoihin tiedot lisenssistä: "Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Turvaluokittelu: Julkinen
Lupateksti: Lähde: SYKE, Metsähallitus
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: ESRI shapefile
Jakeluformaatin versio: 3.x
On Line -osoite: http://www.syke.fi/avointieto
Ominaisuustiedot
- 0 ei tunturialuetta 1 tunturikuvioiden alue 2 tunturikuvioihin mukaan luettava alue

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BA9B5E4AF-21B3-4FA5-AF45-2CD819CE742E%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |