Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: suomi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2018-03-12
Metatiedon viimeisin päivitys: 2018-03-13
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet 2018 (Zonation)
INSPIRE-id: NaN
Aineiston päivityspäivämäärä: 2018-03-13
Aineiston kieli: suomi
Tiivistelmä: Analyysien tarkempi kuvaus ja tulosten käyttöohje on saatavana Heldasta http://hdl.handle.net/10138/234359. Aineisto koostuu 12 koko metsäisen Suomen kattavasta Zonation-analyysien tuloskartasta, jotka kuvaavat Suomen metsien monimuotoisuusarvoja. Tulokset kattavat 15.5.2018 lähtien koko puustoisen Suomen (tämä poiketen raportissa kerrotusta ja aiemmin käytetystä rajauksesta, jossa aineistosta oli poistettu Metsähallitus Metsätalous Oy:n hallinnoimat alueet). Aineisto sisältää SYKEN latauspalvelun kautta aineiston ladanneille lisäksi .lyr-tiedoston, johon on määritetty valmiiksi värit ja analyysien kuvaukset aineistojen käyttöönoton sujuvoittamiseksi. Tämä auennee vain ESRIn paikkatieto- ohjelmilla. Jos et saa .lyr-tiedostoa auki, tässä selitteet: AMA = ELY-alueelle tehty metsien monimuotoisuusarvojen analyysi VMA= valtakunnallinen metsien monimuotoisuusarvojen analyysi Valtakunnallinen analyysi = kaikki Suomen puustoa kasvavat alueet samassa analyysissä Alueellinen analyysi = jokainen ELYy-keskus analysoitu erikseen (kaikki koottu samaan karttaan, jolloin näyttää yhdeltä) Versio 1 = Paikallinen laatu lahopuupotentiaalin perusteella Versio 2 = Paikallinen laatu lahopuupotentiaalin perusteella, jolle on tehty arvonalennus metsänkäsittelyilmoitusten ja ojitustiedon perusteella Versio 3 = edellinen + kytkeytyvyys metsikkötasolla metsän lahopuupotentiaaliin ja samankaltaisuuteen perustuen Versio 4 = edellinen + punaisen listan metsälajihavainnot Versio 5 = edellinen + kytkeytyvyys metsälain tärkeisiin elinympäristöihin kohteiden lahopuupotentiaaliin perustuen Versio 6 = edellinen + kytkeytyvyys pysyville suojelualueille niiden kohteiden lahopuupotentiaaliin perustuen Tuloskarttojen yksinkertainen lukuohje: mitä suurempi numeerinen arvo, sitä korkeampi prioriteetti metsien monimuotoisuuden näkökulmasta, ja vastaavasti mitä pienempi numeerinen arvo, sitä pienempi prioriteetti metsien monimuotoisuuden näkökulmasta. Analyysiin valittiin metsien monimuotoisuutta kuvaaviksi muuttujiksi kasvillisuusluokka, puulaji, puuston keskiläpimitta ja tilavuus puusto-ositteittain, sekä punaisen listan metsälajien esiintymät. Kasvillisuusluokan ja puustotunnusten perusteella laskettiin koko Suomeen kaikille puuta kasvaville alueille kohteiden lahopuupotentiaali Luonnonvarakeskuksen MOTTI-ohjelman (puuston kehitysennusteita kasvu- ja tuotosmallien avulla tuottava ohjelma) avulla (katso raportin s. 24). Analyysien pääaineiston muodostivat näistä lahopuupotentiaaleista muodostetut 20 kasvillisuusluokka/puulaji -syöttöaineistoa (katso raportti s. 27). Zonation-ohjelmistolla tehtiin kuusi erilaista analyysiversiota (katso raportti s. 22-24) ja kustakin näistä valtakunnallinen ja alueellinen (ELYy-keskusalueittainen) analyysi. Ensimmäisessä versiossa käytetyt syöttöaineistot olivat mukana myös kaikissa seuraavissa versioissa. Näin pystyttiin tarkastelemaan kahden peräkkäisen version muutoksia ja ymmärtämään paremmin miten tulokset ovat syntyneet. Tulosten hilakoko on 96 metriä x 96 metriä. Lähtöaineistot olivat (katso tarkemmin raportti s. 20) Metsähallituksen Luontopalveluiden kuvio- ja puustotiedot (irrotettu 5 / 2015), Metsähallitus Metsätalous Oy:n kuvio-, puusto- ja toimenpidetiedot (irrotettu 5 / 2015), yksityisten suojelualueiden kuvio- ja puustotiedot (irrotettu 5 / 2015), Luonnonvarakeskuksen monilähteinen valtakunnan metsien inventointiaineisto 2013, Luonnonvarakeskuksen monilähteiseen valtakunnanmetsien inventointiaineistoon perustuva metsikkökohtainen puulajeittainen läpimittatietoaineisto (2013), Suomen metsäkeskuksen metsävaratieto (6.5.2005-6.5.2015 + monimuotoisuustiedot ja metsänkäsittelytiedot 10 / 2017 asti, kaikki metsälain tärkeät elinympäristöt), Maanmittauslaitoksen ja SYKEn ojitustilanneaineisto (SOJT_09b1), University of Maryland / Dept. of Geographicla Sciences: Global Forest Change / Forest Cover Loss 2000-2014 -satelliittiaineisto ja ensisijaisesti metsäisissä elinympäristöissä elävien punaisen listan lajien havainnot Uhanalaisten lajien tietokanta Ympäristötietojärjestelmä HERTTA:sta. Lisätietoja: ninni.mikkonen@ymparisto.fi
Aineiston tyyppi: Rasteri
Aineiston status: Valmis
Ylläpitotiheys: ei suunnitteilla
Mittakaava: 1000/250000
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Omistaja
Aineiston vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Luonnonsuojelun ja maankäytön suunnittelun tueksi
Myötävaikuttanut taho: Helsingin yliopisto
Myötävaikuttanut taho: Jyväskylän yliopisto
Myötävaikuttanut taho: Maanmittauslaitos
Myötävaikuttanut taho: Metsähallitus
Myötävaikuttanut taho: Suomen ympäristökeskus
Lisätietoja: http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Ekosysteemipalvelut/Asiantuntijatyo/METSOohjelma/Zonation_METSOn_tukena
Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/kuvat/ZonationProsessi.jpg
Esimerkkikuva
URL: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/kuvat/Zonation.jpg
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Ladattava aineisto
Aiheluokka
Teema: Ympäristö
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Elinympäristöt ja biotoopit
GEMET 3.1
Teema: biologia
Avainsanan tiedot
Sanasto: SYKEn teemaluokittelu
Avainsana: luonnonsuojelu
Avainsanan tiedot
Sanasto: Paikkatietohakemiston hakusanasto
Avainsana: metsiensuojelu
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 17.625322
Etelä (lat): 59.248304
Itä (long): 33.14091
Pohjoinen (lat): 70.099992
Zoom to the resource envelope
Muu kattavuustieto
Aloituspäivämäärä: 2017-10-01
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: Puustotunnukset 5/2015 metsänkäsittelyilmoitukset 10/2017 Metsälakikohteet 10/2017
Laatutiedot
Historiatiedot: Zonation-analyysit tehty 2015 - 2016, päivitetty 2018. Analyysit tehty Suomen ympäristökeskuksessa Metsähallituksen Luontopalveluiden kanssa yhteistyössä. 2016 valmistuneet tulokset ovat olleet ELY-keskuksissa ja ympäristöhalinnossa käytössä Suomen metsäkeskuksen kanssa tehtyjen käyttöoikeussopimusten mukaisesti 4/2016 lähtien. 3/2018 tuloksen muuttuivat luonnonsuojelualueilta ja yksityisiltä mailta avoimiksi (Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä 419/2011). Tuloksista leikattu pois Metsähallitus Metsätalous Oy:n alueet
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut © SYKE Lähtöaineistot: Suomen metsäkeskus, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitos, Hansen/UMD/Google/USGS/NASA
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Turvaluokittelu: Julkinen
Lupateksti: Ks. Saatavuus- ja käyttöehdot
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: ESRI shapefile

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BA756FC74-189B-443E-B94E-B65AC60CA091%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |