Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon metatieto
Tunniste: {A4E22721-F8B2-4AC7-87AA-C68AACD6AA5B}
Metatiedon päivämäärä: 2019-11-12
Metatiedon kieli: suomi
Organisaation nimi: Suomen ymparistökeskus
Organisaation rooli: yhteyshenkilö
Sähköpostiosoite: gistuki.syke@ymparisto.fi
Resurssin identifiointitiedot
Nimi: EU-rekisteri teollisten toimintojen sijoittumisesta Suomessa
Tiivistelmä: EU-rekisterin tarkoituksena on muodostaa ajantasainen rekisteri EU:n alueella sijaitsevista suurista teollisuuslaitoksista ja eläinsuojista. Rekisteriä käytetään pohjana EU:n teollisuuspäästödirektiivin (2010/75/EU) sekä päästötietojen raportointia koskevan asetuksen (166/2006) mukaisille vuosittaisille raportoinneille. Suomessa on noin 1 200 tämän raportoinnin piiriin kuuluvaa teollisuuslaitosta tai suurta eläinsuojaa. Teollisuuspäästödirektiivin tarkoituksena on vähentää teollisuuden aiheuttamia ympäristö- ja terveyshaittoja tehostamalla ja yhdenmukaistamalla teollisuuden ympäristönsuojeluvaatimuksia. Direktiivillä pyritään myös parantamaan kansalaisten tiedonsaantia teollisuuslaitosten sijainnista sekä niitä koskevista lupamenettelyistä, lupamääräyksistä ja viranomais-valvonnan eri vaiheista. Teollisesta toiminnasta aiheutuvia haittoja pyritään vähentämään muun muassa käyttämällä parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT). Toimialakohtaisten parhaan käyttökelpoisen tekniikan vertailuasiakirjojen keskeiset tulokset eli päätelmät ovat oikeudellisesti sitovia tietyin poikkeamismahdollisuuksin. Tällaiset ympäristöluvissa mahdollisesti myönnetyt poikkeukset eli käytännössä lievennykset päästöraja-arvoista ovat eräs keskeisimmistä raportoitavista asioista. Laitosrekisteriä koskevat tiedot raportoidaan vuosittain. Pieniä jätettä polttavia laitoksia ja orgaanisia liuottimia käyttäviä laitoksia koskevat tiedot raportoidaan kolmen vuoden välein. Aineistosta on julkaistu INSPIRE-tietotuote. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/Dokumentit/TuotantoJaTeollisuuslaitokset.pdf
Tyyppi: Dataset
Osoite: http://wwwd3.ymparisto.fi/d3/atom/tuotantolaitokset.xml
Osoite: http://wwwd3.ymparisto.fi/d3/INSPIREAtom/PF_tuotantolaitokset.xml
Tunniste: http://paikkatiedot.fi/so/1002031/pf/ProductionFacility
Kieli: suomi
Luokittelu
Aiheluokka: Rakennelma
Esimerkkikuva
URL: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/kuvat/tuotantolaitokset.gif
Koordinaattijärjestelmä
Koordinaatisto: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Production and industrial facilities
Avainsanan tiedot
Sanasto: GEMET - Concepts, version 2.4
Avainsana: tuotantolaitos
Pvm-tyyppi: julkaisu
Päiväys: 2010-01-13
Maantieteellinen laajuus
Länsi (lon): 19.5374
Etelä (lat): 59.576
Itä (lon): 32.3058
Pohjoinen (lat): 70.0009
Zoom to the resource envelope
Päivämäärätiedot
Julkaisupäivämäärä: 2019-11-12
Ajallinen kattavuus
alku 2018-01-01
loppu 2018-12-31
Laatutiedot
Alkuperä EU-rekisteri teollisen toimintojen sijoittumisesta Suomessa sisältää kohdeluokan Tuotantolaitokset.
Sijainnillinen tarkkuus
Mittakaava: 10000
Sääntöjenmukaisuus
Määrittely: Muutos 1253/2013 komission asetukseen 1089/2010 paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuudesta (21.10.2013), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta
Päivämäärä: 2013-12-10
Pvm-tyyppi: julkaisu
Sääntöjenmukaisuusaste: Sääntöjen mukainen
Rajoitukset
Käyttöehdot
Käyttö- ja saantirajoitteet
- Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut
Rajoitukset
Käyttö- ja saantirajoitteet
Saantirajoitteet: lisenssi
Organisaatio
Organisaation nimi: Suomen ympäristökeskus
Vastuutahon rooli: omistaja
Vastuutahon sähköpostiosoite: gistuki.syke@ymparisto.fi
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: ESRI shapefile
Jakeluformaatin versio: 3.x
Distribution Link Function: Download
Metatietostandardin tiedot

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BA4E22721-F8B2-4AC7-87AA-C68AACD6AA5B%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |