Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: suomi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2018-05-01
Metatiedon viimeisin päivitys: 2018-05-15
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Maisemanhoitoalueet
INSPIRE-id: NaN
Aineiston päivityspäivämäärä: 2018-05-15
Aineiston kieli: suomi
Tiivistelmä: Ympäristöministeriön päätöksellä on perustettu neljä valtakunnallista maisemanhoitoaluetta. Luonnonsuojelulain nojalla voidaan perustaa erityisiä maisemanhoitoalueita. Niiden avulla vaalitaan muun muassa luonnon- tai kulttuurimaisemaa sekä alueiden historiallisia ominaispiirteitä. Maisemanhoitoalueet perustetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden, kuten kyläyhdistysten ja kuntien kanssa. Maisemanhoitoalueet vastaavat Eurooppalaisessa maisemayleissopimuksessa esitettyjä tavoitteita vuorovaikutteisesta maisemanhoidosta ja maiseman kautta rakentuvasta positiivisesta yhteisöllisyydestä. Eurooppalainen maisemayleissopimus tuli Suomessa voimaan 1.4.2006. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).
Aineiston tyyppi: Vektori
Aineiston status: Valmis
Ylläpitotiheys: tarvittaessa
Mittakaava: 20000/50000
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Yhteystaho
Aineiston vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Aineistoa voidaan käyttää luonnon- ja maisemansuojelun ja alueiden käytön suunnittelun tukena.
Myötävaikuttanut taho: Ympäristöministeriö
Lisätietoja: http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojelualueet/Maisemanhoitoalueet
Esimerkkikuva
URL: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/kuvat/maisemanhoitoalueet.jpg
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Ladattava aineisto
Aiheluokka
Teema: Ympäristö
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Maankäyttö
GEMET 3.1
Teema: luonnonsuojelu (nature protection)
Avainsanan tiedot
Sanasto: SYKEn teemaluokittelu
Avainsana: luonnonsuojelu
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 19.0
Etelä (lat): 59.4
Itä (long): 31.6
Pohjoinen (lat): 70.1
Zoom to the resource envelope
Laatutiedot
Historiatiedot: Aineisto on digitoitu / tarkistettu Ympäristöministeriössä päätöskarttojen tuottamisen yhteydessä ja muokattu edelleen jaettavaksi paikkatietoaineistoksi SYKEssä.
Prosessointiympäristö ESRI ArcGis Desktop 10.5.1
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lupateksti Lähde: SYKE ja YM
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Turvaluokittelu: Julkinen
Lupateksti: Ks. Saatavuus- ja käyttöehdot
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: ESRI shapefile
Jakeluformaatin versio: 3.x
On Line -osoite: http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto
Ominaisuustiedot
- Shape-tiedostoissa kenttien nimet max. 10 merkkiä. Aineiston sijainti ympäristöhallinnon sisällä \\kkg43\gis\data\luonto\MHO\Maisemanhoitoalueet

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BA276A37B-C44B-4630-AA20-A6FD76DA60B4%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |