Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: suomi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2018-11-23
Metatiedon viimeisin päivitys: 2018-11-27
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Maanpeite soilla ja rantakosteikoilla
INSPIRE-id: NaN
Aineiston päivityspäivämäärä: 2018-11-27
Aineiston kieli: suomi
Tiivistelmä: Soiden ja rantakosteikkojen (ml ruovikot vedessä) kattavuutta ja peitteisyyttä kuvaava aineisto. Alueiden rajaus maastotietokannan ja tulvariskiaineiston (Tulvavaaravyöhykkeet, meritulva 1 2 a) perusteella. Alueiden puuston peitteisyys on määritelty laserkeulausaineiston ja monilähde VMIn avullla. Rantakosteikkojen (pääsoin ruovikkoja) rajaus vedessä määritelty IMAGE2017 avulla (Sentinel 2 a+b 2017, osin 2016) Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).
Aineiston tyyppi: Rasteri
Aineiston status: Valmis
Mittakaava: 10000
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Aineisto voi käyttää soiden, rantakosteikkojen ja ruovikoiden alueellisen kattavuuden arvioinnissa sekä soiden ja rantakosteikkojen puustoisuuden arvioinnissa.
Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/MaanpeiteSoillaKosteikoilla.pdf
Esimerkkikuva
URL: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/kuvat/maanpeite_soilla_rantakosteikoilla.png
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Ladattava aineisto
Aiheluokka
Teema: Kuvat/peruskartat/maanpeite
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Maanpeite
Avainsanan tiedot
Avainsana: maa- ja kallioperä
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 14.232833
Etelä (lat): 59.240079
Itä (long): 33.453368
Pohjoinen (lat): 70.63559
Zoom to the resource envelope
Laatutiedot
Historiatiedot: versio 1.0
Prosessointihistoria Rannikon kosteikkojen peitteisyys arvioitu laserkeilausaineiston perusteella. Soiden ja sisämaan kosteikkojen peitteisyys arvioitu monilähdeVMI:n avulla. Ruovikoiden tulkinta perustuu Sentinel 2 a+b satelliittikuviin (vastaanottovuosi pääosin 2017, paikoin 2016)
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lähde: SYKE, osittain MML, LUKE
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Lupateksti: Ks. Saatavuus- ja käyttöehdot
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: Geotiff
Jakeluformaatin versio: 3.x
On Line -osoite: http://www.syke.fi/avointieto
Ominaisuustiedot
- Luokitus ja tietolähde 0 Tausta 1 Avosuo (MTK ja MVMI) 2 Vähäpuustoinen suo (MTK ja MVMI)) 3 Puustoinen suo (MTK ja MVMI) 11 Kasvillisuus vedessä - pääosin ruovikkoa (Sentinel 2 ja MTK) 12 Vähäpuustoinen/avoin rantakosteikko (MTK, Tulva-alueet, MVMI, Keilaus) 13 Puustoinen rantakosteikko (Tulva-alueet, MVMI, Keilaus)

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B913BBC06-6E45-4AB4-8775-91531AF50AC2%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |