Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: fi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2013-11-26
Metatiedon viimeisin päivitys: 2018-02-19
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus/ Vesikeskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: Mirjam.Orvomaa [ at ] ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Tieriskirekisteri TSRR
Aineiston päivityspäivämäärä: 2015-03-05
Aineiston kieli: fi
Tiivistelmä: Pohjavesitietojärjestelmän (POVET) liitännäisjärjestelmä Tieriskirekisteri (TSRR) sisältää tietoja pohjavesialueista, niillä kulkevista teistä ja riskipisteytetyistä ns. vedenottoalueista joita tie-vedenottamo -pareille voidaan muodostaa. Rekisterin tarkoituksena on ollut helpottaa liukkaudentorjunnan pohjavesivaikutusten seurantaa ja yksilöidä ne vedenottamo- ja pohjavesialueet, jotka kiireellisimmin tarvitsevat toimenpiteitä liukkaudentorjunnan pohjavesiriskin vähentämiseksi.
Aineiston tyyppi: Vektori
Aineiston status: Jatkuvasti ylläpidettävä
Ylläpitotiheys: vuosittain
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Pohjavesiaineisto- SYKE, Tieaineisto- LiV
Aineiston vastuutahon rooli: Julkaisija
Aineiston vastuutahon sähköposti: mirjam.orvomaa [ at ] ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: TSRR toimii Liikenneviraston (LiV) ja ympäristöhallinnon työvälineenä arvioitaessa tiesuolauksen pohjavesivaikutuksia ja yksilöitäessä alueita, joilla liukkaudentorjunnan pohjavesiriskin vähentämiseksi tarvitaan kiireellisimmin toimenpiteitä. Järjestelmällä on käyttäjiä ELYjen Y- ja L-vastuualueella sekä myös Liikennevirastossa.
Myötävaikuttanut taho: Liikennevirasto
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Sovellus
Aiheluokka
Teema: Ympäristö
Koordinaattijärjestelmä
Koordinaatisto: 3067
Vertausjärjestelmän organisaation tunniste: ETRS89-TM35FIN(E,N): 3067
Avainsanat
Avainsanan tiedot
Avainsana: liukkaudentorjunta
Avainsanan tiedot
Avainsana: pohjavesi
Avainsanan tiedot
Avainsana: tiesuolaus
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 20.5915
Etelä (lat): 60.0123
Itä (long): 31.3313
Pohjoinen (lat): 70.0525
Zoom to the resource envelope
Muu kattavuustieto
Aloituspäivämäärä: 2013-11-26
Lopetuspäivämäärä: 2017-04-24
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: Tieaineisto kattaa kaikki Liikenneviraston Tierekisterin luokitelluilla pohjavesialueilla kulkevat yleiset tiet.
Laatutiedot
Tarkastelun alla olevan tiedon laajuus: tietoaineisto
Historiatiedot: Tieriskirekisteri (TSRR) sisältää tietoja pohjavesialueista, niillä kulkevista teistä ja riskipisteytetyistä ns. vedenottoalueista joita tie-vedenottamo -pareille voidaan muodostaa. Rekisterin tarkoituksena on ollut helpottaa liukkaudentorjunnan pohjavesivaikutusten seurantaa ja yksilöidä ne vedenottamo- ja pohjavesialueet, jotka kiireellisimmin tarvitsevat toimenpiteitä liukkaudentorjunnan pohjavesiriskin vähentämiseksi. Rekisterin pohja-aineistona toimii 1990-luvulla käytössä ollut Access -pohjainen järjestelmä, johon Tiehallinto ja ELY-keskukset tuottivat tietoja. Aineistoa on täydennetty ajantasaisilla tietiedoilla ja laajennettu Tierekisterin muutamilla tietokentillä. Liikennevirasto tekee tieaineistoleikkauksen Tierekisteristä vuosittain maalis-huhtikuussa ajantasaisilla pohjavesialuerajauksilla ja toimittaa myös tietoja teiden liukkaudentorjunnasta AURA -rekisteristä ja HARJA-rekisteristä. Liukkaudentorjunnantiedot saadaan urakka-alueittain kullekin kunnossapitoluokalle eli ne eivät ole tiekohtaisia tietoja. Liikennevirastosta saatavat tiedot päivitetään vuosittain TSRR:ään.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: TSRR on viranomaiskäytössä. Järjestelmällä on käyttäjiä ELYjen Y- ja L-vastuualueella sekä myös Liikennevirastossa. Järjestelmä vaatii käyttöoikeuden.
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: Ympäristötietojärjestelmä
On Line -osoite: https://wwwp5.ymparisto.fi/TSRR/
Ominaisuustiedot
- Tyhjä
Metatietostandardin tiedot
Metatietostandardin nimi: ISO 19115 Geographic Information - Metadata
Metatietostandardin versio: DIS

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B8047A089-C13F-4729-920B-3C18F471F711%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |