Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: suomi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2013-08-15
Metatiedon viimeisin päivitys: 2019-11-12
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Tulvariskiruudut
Aineiston päivityspäivämäärä: 2019-11-12
Aineiston kieli: suomi
Tiivistelmä: Tulvariskiruudut kuvaavat tulvavaara-alueelle sijoittuvaa asukasmäärää ja rakennuksien kerrosalaa 250 m ruuduittain. Ruudut on laskettu tulvavaaravyöhykkeiden sekä rakennus- ja huoneistorekisterin rakennuspisteiden päällekkäisanalyysillä erikseen kullekin tulvan todennäköisyydelle (toistuvuusajalle). Ruutujen sijainti (kohdistus) on vastaava kuin tilastokeskuksen yhdyskuntarakenteen aluejaossa (YKR). Karttatason ominaisuustietoihin (attribuutteihin) sisältyvät ruudun asukasmäärä (hlö, sis. vakituiset ja tilapäiset asukkaat) ja kerrosala (m2) yhteensä, maksimivesisyvyys ruudun matalimmalla sijaitsevan rakennuksen kohdalla tulvavaaravyöhykkeiden mukaisella luokituksella (SyvSuojLuokka), riskiluokat (asukkaat, kerrosala ja yhteensä) ja riskialueet sekä rakennusten lukumäärät käyttötarkoituksittain pohjautuen rakennusluokitukseen 1984 (http://www.stat.fi/tk/tt/luokitukset/lk/rakennus_index.html) ja yhteensä. Tulvariskiruudut on luokiteltu asukkaiden määrän perusteella kolmeen luokkaan: alle 10 (RiskiLkAsukkaat 4, pienin ihmissymboli), 10-60 (RiskiLkAsukkaat 3, keskikokoinen ihmissymboli) ja yli 60 asukasta (RiskiLkAsukkaat 1 ja 2, suurin ihmissymboli). Sovelluksissa aineistosta on suodatettu pois asumattomat ruudut, joissa on kuitenkin rakennuksia.
Aineiston tyyppi: Vektori
Aineiston status: Jatkuvasti ylläpidettävä
Ylläpitotiheys: tarvittaessa
Mittakaava: 20000
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Omistaja
Aineiston vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Tulvariskiruuduilla voidaan kuvata tulvavaara-alueen asukkaiden viitteellinen määrä sekä viitteellisiä tietoja tulvavaara-alueelle sijoittuvista rakennuksista. Ruutuja voidaan käyttää apuna tulvariskien hallintasuunnitelmien laatimisessa, tulvavahinkojen torjunnassa, tiedotuksessa ja pelastustoiminnassa.
Myötävaikuttanut taho: ELY-keskukset
Myötävaikuttanut taho: Väestörekisterikeskus
Lisätietoja: http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7BC2B3FC73-060B-4053-BA04-54D86F4DE7E5%7D
Lisätietoja: http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B9EC02206-E14C-4186-AF09-829FFFB43FD9%7D
Lisätietoja: http://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/fi/metadata.show?uuid=67f4eb88-5503-4fb7-9b62-43bef7b5cf19
Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/Dokumentit/Tulvariskiruudut.pdf
Esimerkkikuva
URL: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/kuvat/Tulvariskiruudut.gif
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Ei-ladattava aineisto
Aiheluokka
Teema: Ympäristö
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Luonnonriskialueet
GEMET 3.1
Teema: ruudutus
Avainsanan tiedot
Sanasto: Paikkatietohakemiston hakusanasto
Avainsana: tulvat
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 19.0
Etelä (lat): 59.4
Itä (long): 31.6
Pohjoinen (lat): 70.1
Zoom to the resource envelope
Muu kattavuustieto
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: Aineistot päivitetään kaikilta tulvaskenaarioilta aina kun tulvavaaravyöhykkeet päivitetään käyttäen uusinta rakennus- ja huoneistorekisteriä. Päivitystieto löytyy vektoriaineiston viimeisistä kentistä. Tulvariskiruutujen laskennan yhteydessä tuotetaan myös tunnusluvut kunkin tulvakartoitetun alueen osalta syvyysluokittain: asukasmäärät (vakituiset ja tilapäiset erikseen), rakennuksien määrät ja kerrosalat käyttötarkoituksittain sekä tulvavaara-alueiden pinta-alat.
Laatutiedot
Historiatiedot: Kts. erillinen viitedokumentti Tulvariskiruudut.pdf
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Aineiston omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät ympäristöhallinnon viranomaisella. Väestörekisterikeskuksen suosituksen mukaan asukasmäärien esittämisessä tulisi käyttää vähintään neljänneskilometrin (250 m * 250 m) ruutuja ja harvimmin asuttujen ruutujen luokitteluväli tulisi olla 1-10 henkilöä. Tulvariskiruutujen ruutukoko on suosituksen mukainen ja luokitteluväli on huomioitu esittämällä asukasmäärä pyöristettynä. Ruudun todellinen RHR:n mukainen asukasmäärä on tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön, eikä sitä esitetä ulkopuolisissa sovelluksissa.
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Turvaluokittelu: Julkinen
Lupateksti: Lähde: SYKE
Ominaisuustiedot
- Kts. erillinen viitedokumentti Tulvariskiruudut.pdf

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B7F0ABF2F-A175-4D9A-A04B-C6514B94D082%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |