Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: suomi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2013-11-07
Metatiedon viimeisin päivitys: 2019-11-12
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Siltojen korkeudet
INSPIRE-id: NaN
Aineiston päivityspäivämäärä: 2019-11-12
Aineiston kieli: suomi
Tiivistelmä: Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineiston vuorovaikutteisesti luokitellun pistepilven silta-luokan (LAS 2.0 -formaatin mukainen luokan arvo 10, Bridge) pisteistä laadittu korkeusmalli siltojen kansien korkeuksista. Siltapisteiksi on luokiteltu manuaalisesti sillat, joiden alla on vapaa veden virtauskohta. Luokittelu ja siten myös siltarasteri on tehty vain Maanmittauslaitoksen korkeusmallin KM2 laatuluokan I alueelta. Aineisto on yhteensopiva KM2-korkeusmallin kanssa (sama 2 m pikselikoko ja kohdistus). Korkeusjärjestelmänä on N2000. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).
Aineiston tyyppi: Rasteri
Aineiston status: Jatkuvasti ylläpidettävä
Ylläpitotiheys: tarvittaessa
Mittakaava: 5000
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon rooli: 009
Aineiston vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Siltojen kansien korkeuksia tarvitaan esim. laadittaessa virtausmalleja. Korkeudet voidaan myös liittää maanmittauslaitoksen KM2-korkeusmalliin, jolloin siltojen kohdille saadaan maanpinnan tai vesistön korkeustiedon sijasta siltojen kansien korkeudet. Näin esim. saadaan mallinnettua tulvavaarakartoituksessa mahdolliset tulvan peittämäksi jääneet sillat sekä pystytään myös selvittämään tulvan saartamaksi jääneet alueet.
Myötävaikuttanut taho: Maanmittauslaitos
Lisätietoja: http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/laserkeilausaineisto
Lisätietoja: http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta/maastotiedon
Esimerkkikuva
URL: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/kuvat/SiltojenKorkeudet.gif
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Ladattava aineisto
Aiheluokka
Teema: Korkeus
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Korkeus
GEMET 3.1
Teema: korkeus
Avainsanan tiedot
Sanasto: SYKEn teemaluokittelu
Avainsana: Korkeusmalli
Avainsanan tiedot
Sanasto: Paikkatietohakemiston hakusanasto
Avainsana: topografia
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 19.0
Etelä (lat): 59.358846
Itä (long): 31
Pohjoinen (lat): 70.097535
Zoom to the resource envelope
Laatutiedot
Historiatiedot: Maanmittauslaitoksen toimittamat tuotantoaluekohtaiset las-tiedostot siltapisteiden osalta muutettiin ensin multipoint-muotoon ArcGIS:in las to multipoint -työkalulla. Tämän jälkeen käytettiin Create TIN -työkalua. TIN:stä poistettiin eri siltojen välisiä kolmioita Delineate TIN Data Area -työkalulla (maximum edge length = 5 m, method = all). Seuraavaksi aineisto muutettiin rasteriksi filegeodatabaseen TIN to Raster -työkalulla (environment-kohdassa extent = same as KM2, snap raster = KM2). Aineisto sisältää 21.10.2019 mennessä Maanmittauslaitokselta saadut silta-las-tiedostot. Aineistossa on huomioitu KM2:n tavoin ajantasaistetut korkeustiedot. Maanmittauslaitos toimitti las-tiedostot siltojen kansien korkeuksista erikseen uusilta tuotantoalueilta (ei aikaisempaa laserkeilausta) sekä ajantasaistetuilta tuotantoalueilta. Jos utm5-karttalehden (tuotannossa käytetty lehtijako) alueella 1 m negatiivisella puskurivyöhykkeellä löytyi yksi tai useampi ajantasaistettu siltapiste, käytettiin ko. karttalehden alueen siltojen kansien korkeustietona ajantasaistettua aineistoa. Muuten hyödynnettiin aikaisempaa aineistoa. Puskurivyöhykkeen käyttämisen myötä on saatu jätettyä huomioimatta linjasovituksen jälkeen mahdollisesti virheellisesti väärälle lehdelle jääneet reunapisteet. vvvv
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Turvaluokittelu: Julkinen
Lupateksti: Lähde: SYKE (perustuu Maanmittauslaitoksen aineistoon)

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B7E8EA280-EAD4-4AFF-BA43-73DCA7805836%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |