Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2012-04-01
Metatiedon viimeisin päivitys: 2016-02-02
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus / Vesikeskus / Vesivarayksikkö
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: lasse.jarvenpaa[at]ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Vesimuodostumat-tietojärjestelmä VEMU
Tiivistelmä: Vesienhoitotyössä kootaan ja käsitellään vesimuodostumia koskevaa tietoa. Pintavesimuodostumalla tarkoitetaan vesienhoitolain (1299/2004) mukaan pintavesien erillistä ja merkittävää osaa kuten järveä, tekoallasta, puroa, jokea tai kanavaa, puron, joen tai kanavan osaa tai rannikkoveden osaa. Pintavesimuodostuma on siis näiden vesistön- ja rannikkovesien osien yleisnimitys. Pintavesimuodostumia voidaan vesienhoidon eri tehtävissä tarkastella yhdistellen, ryhmitellen ja valikoiden. Vain merkittävimmät vesimuodostumat sisällytetään vesipuitedirektiivin edellyttämään raportointiin. Raportoitavien vesien tilasta hankitaan seurantaohjelmilla luotettavaa tietoa. Järjestelmään pääsee Hertta ja Avoin tieto -palveluiden kautta.
Aineiston status: Jatkuvasti ylläpidettävä
Ylläpitotiheys: jatkuva
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus / Vesikeskus / Vesivarayksikkö
Aineiston vastuutahon rooli: Julkaisija
Aineiston vastuutahon sähköposti: lasse.jarvenpaa[at]ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön sekä Avoin tieto -palvelussa tausta-aineistona vesienhoitosuunnitelmiin.
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Sovellus
Aiheluokka
Teema: Sisävedet
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Hydrografia
GEMET 3.1
Teema: vesi
Avainsanan tiedot
Sanasto: YSA
Avainsana: vesiensuojelu
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 19.1595
Etelä (lat): 59.2257
Itä (long): 31.8086
Pohjoinen (lat): 70.3342
Zoom to the resource envelope
Muu kattavuustieto
Aloituspäivämäärä: 2007-07-27
Laatutiedot
Tarkastelun alla olevan tiedon laajuus: tietoaineisto
Historiatiedot: Tietojärjestelmän tiedot ovat vesienhoitotyössä syntynyttä tietoa joka on peräisin ELY-keskuksilta.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Avoin tieto -palvelusta tietojärjestelmän kautta saatavaa aineistoa koskee Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssi http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Turvaluokittelu: Julkinen
Lupateksti: Lähde: SYKE
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: Ympäristötietojärjestelmä
On Line -osoite: http://www.syke.fi/avointieto
Metatietostandardin tiedot
Metatietostandardin nimi: ISO 19115 Geographic Information - Metadata
Metatietostandardin versio: DIS

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B6CD780AB-790D-4DA8-8962-9C8186B4127D%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |