Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: suomi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2019-02-27
Metatiedon viimeisin päivitys: 2020-03-17
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Omistaja
Vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot
INSPIRE-id: NaN
Aineiston päivityspäivämäärä: 2020-03-17
Aineiston kieli: suomi
Tiivistelmä: Vektoriaineisto liittyy ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen yhteisprojektina toteutettuun arvokkaiden kivikoiden valtakunnalliseen inventointiin, josta on julkaistu loppuraportti (Räisänen ym 2018). Hankkeen tarkoituksena on ollut luoda kattava kuva Suomen erityyppisistä kivikkomuodostumista ja tuottaa niistä yhtenäinen ympäristöperusteinen luokitusaineisto. Kivikot on tässä tutkimuksessa arvotettu niiden geologisten, biologisten ja maisemallisten ominaisuuksien perusteella. Arvotustyö on tehty Ahvenanmaata ja saaristoa lukuun ottamatta koko maasta. Maastohavaintoihin pohjautuvan arvotustyön perusteella katsottiin 472 kivikkoesiintymän olevan valtakunnallisesti arvokkaita. Valtakunnalliset kivikot jakautuvat arvoluokkiin seuraavasti: valtakunnallisesti erittäin arvokkaita (arvoluokka 1) kivikoita 12 kpl, valtakunnallisesti hyvin arvokkaita (arvoluokka 2) 45 kpl, valtakunnallisesti arvokkaita (arvoluokka 3) 144 kpl ja valtakunnallisesti melko arvokkaita (arvoluokka 4) 271 kpl. Valtakunnallisesti arvokkaiden kivikoiden kokonaispinta-ala on 3 687 hehtaaria. Valtakunnallisesti arvokkaita kivikoita esiintyy koko maassa, mutta ne keskittyvät selkeästi Lappiin sekä Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntiin. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää maa-ainesoton lupaharkinnan ja maankäytön suunnittelun lisäksi muun muassa ympäristönsuojelussa sekä opetus- ja tutkimustoiminnassa. Tulokset luovat lisäksi pohjaa geologisen ja biologisen monimuotoisuuden arvioimiselle. Selvitys palvelee myös luonnosta kiinnostuneita kansalaisia. Tutkimus ei ole suojeluohjelma eikä sillä ole suoraan lakiin perustuvia oikeudellisia vaikutuksia. Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot -raportti on julkaistu Suomen ympäristö-sarjassa sähköisenä versiona ja on ladattavissa osoitteesta HTTP://URN.FI/URN:ISBN:978-952-11-4795-1. Laajan kaksiosaisen raportin toisessa osassa esitellään valtakunnallisesti arvokkaiden kivikoiden yleiskuvaukset ja karttarajaukset. Viite: Räisänen, J., Teeriaho, J., Kananoja, T. ja Rönty, H. 2018. Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot, Suomen ympäristö 2/2018. 194 s. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).
Aineiston tyyppi: Vektori
Aineiston status: Valmis
Ylläpitotiheys: tarvittaessa
Mittakaava: 20000
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Omistaja
Aineiston vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Selvitys palvelee ensisijaisesti maa-aineslain mukaista lupaharkintaa ja alueiden käytön suunnittelua.
Myötävaikuttanut taho: Geologian tutkimuskeskus
Esimerkkikuva
URL: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/kuvat/ArvokkaatKivikot.gif
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Ladattava aineisto
Aiheluokka
Teema: Ympäristö
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Geologia
GEMET 3.1
Teema: maaperä
Avainsanan tiedot
Avainsana: biologismaantieteelliset rajat
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 19.604473
Etelä (lat): 59.894866
Itä (long): 31.926687
Pohjoinen (lat): 70.078162
Zoom to the resource envelope
Muu kattavuustieto
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: Kattavuus: koko maa, paitsi Ahvenanmaa ja rannikon tietön saaristo.
Laatutiedot
Historiatiedot: Työn yhteydessä tarkastettiin esivalinnassa mukaan otetuista 1 000 kohteesta maastossa 640 kivikkoa. Arvotuksen perusteella katsottiin 472 kivikkokohdetta olevan valtakunnallisesti arvokkaita.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen HTTP://WWW.SYKE.FI/FI-FI/AVOIN_TIETO/KAYTTOLUPA_JA_VASTUUT
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Turvaluokittelu: Julkinen
Lupateksti: Lähde: SYKE, GTK
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: ESRI shapefile
Jakeluformaatin versio: 3.x
Ominaisuustiedot
- Feature dataset: INSPIRE2.GEO.Arvokkaat Kivikot Feature Class: Kivikot Tunnus: Kohteen tunnus on 11 merkkiä, joista kolme ensimmäistä merkkiä ilmoittaa aineiston tunnuksen (KIVI), kaksi seuraavaa merkkiä tavuviivan jälkeen maakunnan numeron (numerot 01–19) ja viimeiset kolme merkkiä yksilöllisen numerosarjan maakunnittain. Esimerkiksi KIVI-02-002 tunnuksen omaava kohde sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa. Luokka: Aineiston tunnus (KIVI = kivikot) Nimi: Kohteen nimi Tyyppi: Kivikkotyyppi voi olla kuviomaakivikko, moreenikivikko, rakka, rantakivikko, siirtolohkare, talus, uhkurakka tai virtaavan veden kerrostama kivikko. ArvoLuokka: Kohteen arvotus. Luokitus 1-4. Arvoluokka 1 on paras. Arvoluokkiin 1–4 sijoittuvilla kivikoilla on maa-aineslaissa mainittua valtakunnallista merkitystä. DigOrg: Organisaatio, joka digitoinnin on tehnyt. Linkki: Linkki kohteen kuvaukseen.

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B63CDFC13-BFFF-4664-AF5F-03AB6D9C6FB7%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |