Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: fi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2016-03-07
Metatiedon viimeisin päivitys: 2019-03-13
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus / Ympäristöpolitiikkakeskus
Organisaation rooli: Omistaja
Vastuutahon sähköposti: alu_tuki[at]ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Elinympäristön tietopalvelu Liiteri
Aineiston kieli: fi
Tiivistelmä: Liiteri on elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu, joka kokoaa yhteen useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja. Liiteri sisältää muun muassa yli 1 000 tilastoa, satoja karttatasoja, uusia valtakunnallisia kaava-aineistoja, n. 20 000 asemakaavan seurantalomaketta sekä työtiloja ja jakamismahdollisuuksia. Liiteri tarjoaa erilaisia käyttötapoja erityyppisille käyttäjille. LIITERIN KÄYTTÖ VIERAANA: Voit käyttää Liiterin avointa tietosisältöä ilman rekisteröitymistä ja kirjautumista. LIITERIN KÄYTTÖ REKISTERÖITYNEENÄ: Voit käyttää Liiterin avointa tietosisältöä Avoin tieto -palvelun kautta rekisteröitymällä ja kirjautumalla palveluun. Kirjautuneena käyttäjänä voit tallentaa Liiteriin omia työtilojasi ja aineistojasi. Rekisteröityminen on maksutonta. LIITERIN KÄYTTÖ SOPIMUSASIAKKAANA: Sopimusasiakkaana saat käyttöön Liiterin laajan tietosisällön, kaikki toiminnallisuudet ja YKR-aineistojakelun. Sopimusasiakkaille Liiterin käyttö on maksullista. Eri käyttäjätasoilla on käytössä osittain erilaiset tietosisällöt ja toiminnallisuudet. Järjestelmää voi käyttää suoraan tai Avoin tieto -palvelun kautta.
Aineiston status: Jatkuvasti ylläpidettävä
Ylläpitotiheys: jatkuva
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus / Ympäristöpolitiikkakeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Omistaja
Käyttötarkoitus: Liiteri palvelee viranomaisia ja yrityksiä, jotka työskentelevät maankäytön suunnittelun ja rakennetun ympäristön parissa. Liiteriä voi käyttää esimerkiksi kaavoituksessa, rakentamiseen liittyvien lupien ja avustusten ratkaisemisessa, strategisten suunnitelmien ja ohjelmien laatimisessa, lausuntojen tukena sekä kaavoituksen ja rakennetun ympäristön tilan seurannassa. Kansalaiset voivat hakea tietoa esimerkiksi oman asuinympäristönsä lähipalveluista tai kaavoitustilanteesta.
Myötävaikuttanut taho: Sitowise Oy (aiemmin Sito Oy)
Myötävaikuttanut taho: Ympäristöministeriö
Myötävaikuttanut taho: ELY-keskukset
Myötävaikuttanut taho: Kunnat
Lisätietoja: www.ymparisto.fi/liiteri
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Sovellus
Aiheluokka
Teema: Aluesuunnittelu/kiinteistöjärjestelmä
Koordinaattijärjestelmä
Koordinaatisto: ETRS
Vertausjärjestelmän organisaation tunniste: 3067
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet ja raportointiyksiköt
GEMET 3.1
Teema: maankäyttö
Avainsanan tiedot
Sanasto: YSA
Avainsana: rakennettu ympäristö
Avainsanan tiedot
Sanasto: YSA
Avainsana: kaavoitus
Avainsanan tiedot
Sanasto: YSA
Avainsana: maankäytön suunnittelu
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 19.3809
Etelä (lat): 59.5667
Itä (long): 32.3482
Pohjoinen (lat): 70.3202
Zoom to the resource envelope
Muu kattavuustieto
Aloituspäivämäärä: 1985-01-01
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: Liiteriin on tallennettu tilastotietoja pääosin vuodesta 2000 lähtien, mutta osa aikasarjoista ulottuu vuoteen 1985 asti. Tilastotietoja on saatavissa koko Suomesta hallinnollisilla ja toiminnallisilla alueilla sekä ruututasolla (250m - 20km). Osa tiedoista ei kata Ahvenanmaata. Tilastot päivitetään vuosittain. Eri tilastojen päivitysajankohta vaihtelee. Tarkemmin ajallista ja sijainnillista kattavuutta on kuvattu tilastokohtaisissa taustatiedoissa. Kartta-aineistot kattavat pääosin koko maan. Kartta-aineistot saadaan tiedontuottajien rajapintapalveluiden kautta, jolloin käytössä on tiedontuottajien tarjoama uusin aineisto. Tarkemmin ajallista ja sijainnillsta kattavuutta on kuvattu karttatasokohtaisissa metatiedoissa.
Laatutiedot
Tarkastelun alla olevan tiedon laajuus: tietoaineisto
Historiatiedot: Tietojärjestelmässä käytetään aina viimeisimpiä voimassa olevia hallinnollisia aluejakoja. Myös historiatiedot päivitetään voimassa olevien aluejakojen mukaisiksi.
Prosessointihistoria Tarkemmat kuvaukset on nähtävissä palvelussa jokaisen kartta-aineiston ja tilaston taustatiedoissa.
Prosessointiympäristö Palvelun tietosisällöstä ja käyttäjänhallinnasta vastaa SYKE, teknisestä ylläpidosta vastaa Sitowise Oy.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Liiterissä olevia avoimia aineistoja ovat SYKEn latauspalvelu LAPIOsta saatavilla olevat paikkatietoaineistot, Liiterin avoimen puolen tilastot (käyttö vieraana ja rekisteriöityneenä) sekä asemakaavan seurantalomakkeet. Avoimiin aineistoihin myönnetään Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttölupa. Muihin Palvelusta saatavilla oleviin Aineistoihin sovelletaan eri käyttöehtoja. Avoimen tietoaineiston käyttöluvasta poikkeavat käyttöehdot on kuvattu kunkin Aineiston metatiedoissa. Linkki metatietoihin löytyy Palvelusta. Aineistoa käytettäessä on Aineiston tai sen osan sisältävän tai hyödyntävän palvelun yhteyteen liitettävä seuraava lähdemaininta: - Elinympäristön tietopalvelu Liiteri - Aineiston Palvelusta ottamispäivä - Aineiston yhteydessä mahdollisesti mainittu muu lähdetieto tai ©-merkintä
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Lupateksti: Elinympäristön tietopalvelu Liiteri +pvm + aineistokohtainen lähdetieto tai ©-merkintä
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: Elinympäristön tietopalvelu Liiteri
On Line -osoite: http://liiteri.ymparisto.fi/
Tilausohjeet: www.ymparisto.fi/liiteri
Metatietostandardin tiedot
Metatietostandardin nimi: ISO 19115 Geographic Information - Metadata
Metatietostandardin versio: DIS

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B629AC114-8BBC-48B5-9D8F-303A53CF3E9F%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |