Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: suomi
Metatiedon kieli: englanti
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2015-11-13
Metatiedon viimeisin päivitys: 2016-12-28
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: NÄKÖSYVYYS (VELMU)
INSPIRE-id: NaN
Aineiston päivityspäivämäärä: 2015-09-01
Aineiston kieli: suomi
Aineiston kieli: englanti
Tiivistelmä: NÄKÖSYVYYS (VELMU) Näkösyvyys on SYKEssä VELMU-ohjelman (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) tarkoituksiin tuotettu rasteriaineisto. Aineisto kuvaa valon vaimenemista säteilyyn vaikuttavien aineiden yhteisvaikutuksesta, eli veden läpinäkyvyyttä tiettyyn syvyyteen asti 300 m resoluutiolla kesä-elokuussa 2003-2011. Rasteriaineisto on luokiteltu seitsemään luokkaan ja visualisoitu väriasteikolla sinisestä (hyvä näkösyvyys) keltaiseen (huono näkösyvyys). Menetelmä ja tulokset on julkaistu artikkelissa Lappalainen et al 2019: Substrate limitation of a habitat-forming genus Fucus under different water clarity scenarios in the northern Baltic Sea (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027277141730940X). Aineiston voi ladata SYKEn Avoin tieto –palvelusta ja luokittelematonta aineistoa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta syke.velmudata@ymparisto.fi *** SECCHI DEPTH (VELMU) Secchi disc transparency is a raster-format data, developed in SYKE for the purposes of the VELMU programme (The Finnish Inventory Programme for the Underwater Marine Environment). Data describes light attenuation in the water column at a resolution of 300 meters averaged from weekly medians for the period of June-August 2003-2011. Data is classified to seven classes and visualized in a colour scale from blue (good secchi depth) to yellow (poor secchi depth). The methods and results have in published in the article Lappalainen et al 2019: Substrate limitation of a habitat-forming genus Fucus under different water clarity scenarios in the northern Baltic Sea (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027277141730940X). Classified data is downloadable from SYKE Avoin tieto-service and in the need of unclassified data, please send a request to: syke.velmudata@environment.fi *** SIKTDJUP (VELMU) Rastermodellen för siktdjup har producerats i SYKE för VELMU programmet (Programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön). Materialet beskriver vattnets genomskinliget till ett visst djup för juli-augusti 2003-2011 med en 300x300 m resolution. Modellen är indelad i sju olika klasser och visualiserad med en färgskala som går från blått (bättre siktdjup) till gult (sämre siktdjup). Metoder och resultaten har publicerats i artikeln Lappalainen et al 2019: Substrate limitation of a habitat-forming genus Fucus under different water clarity scenarios in the northern Baltic Sea (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027277141730940X). Materialet kan laddas från SYKEs Öppen Information tjänst och oklassificerat material kan efterhöras via mailadressen syke.velmudata@ymparisto.fi
Aineiston tyyppi: Rasteri
Aineiston status: Valmis
Ylläpitotiheys: tarvittaessa
Mittakaava: 400000/4000000
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Tuottaja
Aineiston vastuutahon sähköposti: syke.velmu@ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk/stöd
Myötävaikuttanut taho: Suomen ympäristökeskus
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Ladattava aineisto
Aiheluokka
Teema: Ympäristö
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Merialueet
GEMET 3.1
Teema: kaukokartoitus
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 17.497921
Etelä (lat): 58.7822
Itä (long): 27.941338
Pohjoinen (lat): 65.80021
Zoom to the resource envelope
Laatutiedot
Historiatiedot: Näkösyvyyden laskentaan käytettiin MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) satelliittisensorin täyden resoluution kuvia (erotuskyky 300 m, kolmas uudelleen prosessointi). Mukaan valittiin pilvettömät ja osittain pilvettömät MERIS-kuvat touko-syyskuun ajalta vuosilta 2003–2011. Humuspitoisuuden mittana käytettiin humuksen absorptionkerrointa (1/m) aallonpituudella 400 nm. Humusta ei tulkittu satelliittikuvilta, vaan laskennassa käytettiin keskimääräistä rannikon seuranta-asemien tuloksiin (PIVET tietokanta, 2003-2011) ja r/v Arandalla tehtyihin mittauksiin perustuvaa humuskarttaa. *** Calculation of secchi depth was based on optical models with concentrations of total suspended solids, chlorophyll-a and humic substances as well as sun altitude angle and specific inherent absorption and scattering coefficients as input. In addition, the models require diffuse downwelling attenuation coefficient (Kd), which is calculated as an intermediate product. The calculation of secchi depth was based on full resolution (300 m, 3rd re-processing) images of MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) satellite sensor (Medium Resolution Imaging Spectrometer). All cloudless or nearly cloudless images were processed from June-August in 2003-2011. The measure of humic substance concentration was absorption coefficient (1/m) of a filtered sample at 400 nm. Humic substance concentration was not estimated from satellite images. Instead, a map of average humic substance concentrations was used as input to the optical models. This map was based on routine in situ measurements at coastal monitoring stations in 2003-2011 (data obtained from PIVET database of Environmental administration in Finland) and on measurements onboard r/v Aranda (Pasi Ylöstalo, unpublished data). *** För beräkningen av siktdjup användes MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) sattelitsensorns fullresolutionsbilder (kan avskilja med en noggrannhet av 300 m). Bilderna som användes var från dagar med inga eller lite moln från maj-september månaderna, åren 2003-2011. För beräkningen av humushalter användes humusens absorptionskoefficient (1/m) med våglängden 400 nm. Humushalterna tolkades inte med sattelitbilder, men med medeltal från uppföljningsstationer vid kusten (PIVET databas, 2003-2011) och en humuskartta gjord med mätningsresultat från R/V Aranda.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Turvaluokittelu: Julkinen
Lupateksti: Lähde: SYKE
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: ESRI shapefile
Jakeluformaatin versio: 3.x
On Line -osoite: http://www.syke.fi/avointieto
Ominaisuustiedot
- Luokka / Class / Klass = Syvyys /Depth / Djup (m) 1 = 0,1 - 1 2 = 1,1 - 2 3 = 2,1 - 3 4 = 3,1 - 4 5 = 4,1 - 5 6 = 5,1 - 6 7 = 6,1 - 7

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B55AB842F-9CED-4E80-A7E5-07A54F0AE4A4%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |