Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: fi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2014-03-05
Metatiedon viimeisin päivitys: 2016-02-02
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: eotuki.syke@ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Itämeren päivittäiset pintalämpötilat / Sea surface temperature for the Baltic Sea
Aineiston päivityspäivämäärä: 2014-03-05
Aineiston kieli: fi
Tiivistelmä: Satelliittikuvilta seurataan Itämeren ja Suomen suurimpien järvien pintalämpötilaa sulanveden aikaan huhtikuusta lokakuulle. Pintalämpötila lasketaan NOAA-AVHRR (National Oceanic and Atmospheric Administration - Advanced Very High Resolution Radiometer) -instrumentin kuvilta. Lämpötila lasketaan yöaikaan otetuista kuvista kahden aallonpituuskanavan avulla käyttäen ns. Split Window -menetelmää. Kuvien erotuskyky on noin 1x1 km. Aineisto koostuu vuodesta 2007 lähtien tehdyistä päivittäisistä tulkinnoista. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Satellite remote sensing is used to monitor the sea surface temperature in the Baltic Sea during the open water season from April to October. Sea surface temperature daily product is calculated in the Finnish Environment Institute (SYKE) by using NOAA-AVHRR (National Oceanic and Atmospheric Administration - Advanced Very High Resolution Radiometer) night-time satellite images and Split Window method. The resolution for the satellite images used is 1 km x 1 km. The dataset covers years from 2007 to current year.
Aineiston tyyppi: Rasteri
Aineiston status: Valmis
Ylläpitotiheys: tarvittaessa
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Omistaja
Aineiston vastuutahon sähköposti: eotuki.syke@ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Itämeren pintalämpötilan seuranta.
Lisätietoja: http://wwwi4.ymparisto.fi/i4/fin/sst/sst.html
Esimerkkikuva
URL: http://wwwi4.ymparisto.fi/i4/fin/sst/2013/N18_13jun07_0350n.png
Kuvan otsikko: Itämeren pintalämpötilakartta 7.6.2013
Tiedostomuoto: png
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Ladattava aineisto
Aiheluokka
Teema: Ympäristö
Koordinaattijärjestelmä
Koordinaatisto: 4326
Vertausjärjestelmän organisaation tunniste: EPSG
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Merialueet
GEMET 3.1
Teema: kaukokartoitus
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 9.275271
Etelä (lat): 53.380936
Itä (long): 33.005271
Pohjoinen (lat): 70.310936
Zoom to the resource envelope
Muu kattavuustieto
Aloituspäivämäärä: 2007-04-01
Lopetuspäivämäärä: 2015-11-01
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: Vuodesta 2007 lähtien koostettu aineisto (huhti-lokakuu) Itämeren ja Suomen suurimpien järvien päivittäisistä pintalämpötilatulkinnoista. Aineisto on koottu pilvettömien alueiden havainnoista. Aineistossa on mukana ne päivät, jotka ovat olleet riittävän pilvettömiä ja joilta on saatavilla virheetöntä satelliittidataa.
Laatutiedot
Tarkastelun alla olevan tiedon laajuus: tietoaineistosarja
Historiatiedot: Kaukokartoitusseurantojen tuloksena syntynyt pintalämpötilatulkinta, joka pohjautuu NOAA-AVHRR -satelliittikuviin. Vuodesta 2007 koostuva aineisto päivittäisistä pintalämpötilatulkinnoista.
Prosessointihistoria Pintalämpötilat tulkitaan NOAA/AVHRR -satelliitti-instrumentin aineistoilta. Alkuperäinen satelliittidata on Ilmatieteenlaitoksen vastaanottamaa. SYKEssä niistä lasketaan lämpötilatulkinnat.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen, lisätietoja: http://wwwi4.ymparisto.fi/i4/fin/tuotteet/lisatietoja/syke_kayttooikeudet.html
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Turvaluokittelu: Julkinen
Lupateksti: Lähde: SYKE
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: GeoTiff
On Line -osoite: http://eo.ymparisto.fi/data/water/marine/sst/
Tilausohjeet: Ladattavissa WAF-palvelusta
Ominaisuustiedot
- Rasterin maskitiedot/ Raster image information:: Pilvet ja no data -alueet/ clouds and no data value = 100 Maa-alueet/ land value = 101 Yksikkö/ unit: aste/degree (C)
Metatietostandardin tiedot
Metatietostandardin nimi: ISO 19115 Geographic Information - Metadata
Metatietostandardin versio: DIS

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B4568E834-419F-4295-8CB1-2BE76C1F3318%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |