Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2012-10-30
Metatiedon viimeisin päivitys: 2019-03-11
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus / Tietokeskus / Ympäristötietojärjestelmät
Organisaation rooli: Tuottaja
Vastuutahon sähköposti: paivi.korhonen[at]ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Koekalastusrekisteri (Nordic-verkot, Coastal-verkot, sähkökoekalastus)
Tiivistelmä: Koekalastusrekisteri on tietojärjestelmä kalaseurantatietojen hallintaan Suomen ympäristökeskuksen Hertta-tietojärjestelmäympäristössä. Järjestelmä ei ole käytettävissä SYKEn Avoin tieto -palvelussa. Rekisteri on kolmiosainen eli järjestelmään sisältyy 1) sisävesillä tehtyjä Nordic-verkkoaineistoja ja 2) rannikkoalueilla tehtyjä Coastal-verkkoaineistoja sekä 3) virtavesissä tehtyjä sähkökoekalastusaineistoja.
Aineiston status: Jatkuvasti ylläpidettävä
Ylläpitotiheys: jatkuva
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Luonnonvarakeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Julkaisija
Aineiston vastuutahon sähköposti: Ari.Saura@luke.fi; Mikko.Olin@luke.fi; Jukka.Ruuhijarvi@luke.fi
Käyttötarkoitus: Koekalastusrekisteri on tarkoitettu kalatalousviranomaisille vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) toimeenpanon ja direktiivin mukaisten kalaseurantojen tietojen hallintaan sekä kalavesien käytön ja hoidon järjestelyihin liittyvän päätöksenteon pohjaksi. Lisäksi rekisteri palvelee tutkimushankkeita.
Myötävaikuttanut taho: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (nyk. Luke)
Myötävaikuttanut taho: Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) kala- ja riistaosasto
Myötävaikuttanut taho: Suomen ympäristökeskus
Lisätietoja: https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/osallistu-kalatutkimukseen/koekalastusrekisteri/
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Sovellus
Aiheluokka
Teema: Eläin- ja kasvikunta
Avainsanat
Avainsanan tiedot
Sanasto: YSA
Avainsana: koekalastus
Avainsanan tiedot
Sanasto: YSA
Avainsana: sähkökalastus
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 18.9208
Etelä (lat): 59.4185
Itä (long): 33.0019
Pohjoinen (lat): 70.3007
Zoom to the resource envelope
Muu kattavuustieto
Aloituspäivämäärä: 1997-10-09
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: Sähkökoekalastusaineistot pääosin vuodesta 2007 lähtien.
Laatutiedot
Tarkastelun alla olevan tiedon laajuus: tietoaineisto
Historiatiedot: Rekisteri sisältää Luonnonvarakeskuksen (Luke, aiemmin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL) koekalastusten, kalataloudellisten velvoitetarkkailujen (vesialan konsultit), vesipuitedirektiivin perusseurantojen sekä yliopistojen tutkimushankkeiden standardimenetelmillä tuottamia tietoja. Rekisteriin on siirretty vuonna 2010 aiemmin Ahvenanmaalla ruotsinkieliseen tietokantaan tallennetut Coastal-verkkokoekalastusaineistot (vuosilta 2002-2009).
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Aineistoa käytettäessä lähde on aina mainittava. Käyttöehdot perustuvat suorakäyttösopimukseen Luonnonvarakeskuksen (ent. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen) ja Suomen ympäristökeskuksen välillä (SYKE-2009-T-32)
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Turvaluokittelu: Luottamuksellinen
Lupateksti: @SYKE / Ympäristöhallinnon tietojärjestelmät / Koekalastus
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: Ympäristötietojärjestelmä
Ominaisuustiedot
- Tyhjä
Metatietostandardin tiedot
Metatietostandardin nimi: ISO 19115 Geographic Information - Metadata
Metatietostandardin versio: DIS

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B348DFB97-5F9F-4902-9152-23B0C9505673%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |