Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: fi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2017-07-31
Metatiedon viimeisin päivitys: 2017-07-31
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ymparistökeskus
Organisaation rooli: Omistaja
Vastuutahon sähköposti: eotuki.syke@ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Korkean resoluution satelliittikuvat (tosiväri)
Aineiston päivityspäivämäärä: 2017-07-31
Aineiston kieli: fi
Tiivistelmä: Rajapintapalvelussa on korkean resoluution satelliitti-instrumenttien avulla tuotettuja tosivärikuvia Suomesta ja lähialueelta. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineisto on Suomen ympäristökeskuksen prosessoimaa ESA Copernicus Sentinel ja USGS/NASA Landsat -aineistoa.
Aineiston tyyppi: Rasteri
Aineiston status: Jatkuvasti ylläpidettävä
Ylläpitotiheys: jatkuva
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Omistaja
Aineiston vastuutahon sähköposti: eotuki.syke@ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Ajankohtaisten luonnonilmiöiden ja seurannan tueksi sekä tausta-aineistoksi.
Lisätietoja: http://syke.fi/tarkka
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Rajapintapalvelu
Aiheluokka
Teema: Kuvat/peruskartat/maanpeite
Koordinaattijärjestelmä
Koordinaatisto: 4326
Vertausjärjestelmän organisaation tunniste: EPSG
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Yleishyödylliset ja muut julkiset palvelut
GEMET 3.1
Teema: satelliittikuva
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 15
Etelä (lat): 57
Itä (long): 32
Pohjoinen (lat): 71
Zoom to the resource envelope
Muu kattavuustieto
Aloituspäivämäärä: 2016-08-29
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: Suomen lähialue pilvisyystilanteen mukaan.
Laatutiedot
Tarkastelun alla olevan tiedon laajuus: tietoaineisto
Historiatiedot: Alkuperäinen satelliittidata on Sentinel 2 -satelliitin osalta ESA Copernicus Sentinel Data ja Landsat 8 -satelliitin osalta USGS/NASA Landsat Program. Aineiston prosessointi ja valmistelu Suomen ympäristökeskus.
Prosessointihistoria SENTINEL 2: Sentinel 2 -tosivärikuvat tuotetaan S2A/S2B-satelliittien MSI-instrumentin kanavien 4, 3 ja 2 RGB-kuvakomposiittina. Alkuperäinen satelliittidata saadaan automaattisesti joko ESAn tarjoamasta latauspalvelusta tai Sodankylän satelliittidata-arkistosta tiilikohtaisina paketteina. Kunkin tiilen kattama alue on kooltaan noin 100x100 km^2 resoluutiolla 10 m/pikseli, ja sisältää noin 10980 x 10980 pikseliä. Kullekin tiilikohtaiselle datapaketille suoritetaan muunnos RGB-kuvaksi luomalla komposiitti kanavista 4, 3 ja 2. Sen jälkeen erilliset tiilet mosaikoidaan kunkin päivän osalta UTM-kaistakohtaisiksi kuvamosaiikeiksi, jotka kattavat pilvisyystilanteesta riippuen 4-12 kuvatiiltä. Kuvamosaiikeille suoritetaan värimäärittely. Värimääritellyistä kuvamosaiikeista tuotetaan georeferoitu tiilipaketti, joka julkaistaan Geoserver-rajapintapalvelimella ImagePyramid-tyyppisestä datalähteestä WMS- ja WCS-tasoina. Julkaistavien Sentinel 2 -tosivärikuvien resoluutio on 10 metriä/pikseli. LANDSAT 8: Landsat 8 -tosivärikuvat tuotetaan Landsat 8 -satelliitin OLI-instrumentin kanavien 4, 3, 2 RGB-kuvakomposiittina, joka on tarkennettu pankromaattisen kanavan 8 avulla resoluutioon 15 m/pikseli. Kanavat 2-4 ovat resoluutioltaan 30 metriä/pikseli ja pankromaattinen kanava 8 on resoluutioltaan 15 metriä/pikseli. Alkuperäinen satelliittidata saadaan automaattisesti joko USGS:n data-arkistosta tai Sodankylän satelliittidata-arkistosta tiilikohtaisina paketteina. Kunkin tiilen kattama alue on kooltaan noin 170x170 km^2 resoluutiolla 15 m/pikseli, ja kukin tiili sisältää siten noin 16500x16500 pikseliä. Jokaiselle valitulle tiilikohtaiselle datapaketille suoritetaan muunnos RGB-kuvaksi luomalla komposiitti kanavista 4, 3 ja 2. Komposiittimuodostuksen jälkeen kullekin tiilikomposiitille suoritetaan resoluution parannus hyödyntäen pankromaattista kanavaa 8 (pansharpening), jolloin kuvatuotteen pikselikoko puolittuu 15 metrin resoluutioon. Sen jälkeen erilliset tiilet mosaikoidaan kunkin päivän osalta UTM-kaistakohtaisiksi kuvamosaiikeiksi, jotka kattavat pilvisyystilanteesta riippuen 1-5 kuvatiiltä. Kuvamosaiikeille suoritetaan värimäärittely. Värimääritellyistä kuvamosaiikeista tuotetaan georeferoitu tiilipaketti, joka julkaistaan Geoserver-rajapintapalvelimella ImagePyramid-tyyppisestä datalähteestä WMS- ja WCS-tasoina. Julkaistavien Landsat 8 -tosivärikuvien resoluutio on 15 metriä/pikseli. RAJAPINTATASOT: Palveluissa näkyvät tasot on nimetty seuraavasti: EO_HR_[INSTRUMENTTI]_[YLILENNON ALKUAJANKOHTA]_[YLILENNON LOPPUAJANKOHTA]_[UTM-KAISTA]_[ALUETARKENNE] Esimerkki: EO_HR_RGB_S2_20170524T101031_20170524T101031_UTM34_gob34_arc Instrumentti ilmaistaan lyhenteinä: S2 = Sentinel 2 LC8 = Landsat 8 Ylilennon ajankohdat ilmaistaan muodossa päivämäärä_T_kellonaika, tarkemmin YYYYMMDD_T_hhmmss, missä YYYY = vuosi MM = kuukausi DD = päivä hh = tunnit mm = minuutit ss = sekunnit Kellonaika on ilmaistu UTC-standardiajassa. Mikäli kellonajaksi on merkitty 000000, taso on kyseisen päivän kaikista ylilennoista yhdistetty päivämosaiikki.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Sentinel 2 -kuvia edelleen julkaistaessa tai käytettäessä on kuvan yhteydessä mainittava teksti "Alkuperäiset kuvat: ESA Copernicus Sentinel Data, prosessointi: SYKE". Landsat 8 -kuvia edelleen julkaistaessa tai käytettäessä on kuvan yhteydessä mainittava teksti "Alkuperäiset kuvat: USGS/NASA Landsat Program, prosessointi: SYKE".
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Turvaluokittelu: Julkinen
Lupateksti: Sentinel 2 -tosivärikuville "Alkuperäiset kuvat: ESA Copernicus Sentinel Data, prosessointi: SYKE". Landsat 8 -tosivärikuville "Alkuperäiset kuvat: USGS/NASA Landsat Program, prosessointi: SYKE".
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: Rajapinta (WMS ja WCS)
On Line -osoite: http://geoserver2.ymparisto.fi:8080/geoserver/eo_hr_rgb/wms
Ominaisuustiedot
- WMS-rajapinta on osoitteessa http://geoserver2.ymparisto.fi:8080/geoserver/eo_hr_rgb/wms ja WCS-rajapinta osoitteessa http://geoserver2.ymparisto.fi:8080/geoserver/eo_hr_rgb/wcs
Metatietostandardin tiedot
Metatietostandardin nimi: ISO 19115 Geographic Information - Metadata
Metatietostandardin versio: DIS

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B3469E955-EE0C-481A-B77E-147ED75D0FC8%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |