Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: suomi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2014-03-04
Metatiedon viimeisin päivitys: 2017-08-09
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Value-valuma-aluejako (ehdotus)
INSPIRE-id: NaN
Aineiston päivityspäivämäärä: 2014-03-11
Aineiston kieli: suomi
Tiivistelmä: Tämä aineisto sisältää Suomen päävesistöalueet ja valuma-aluejaon Manner-Suomen osalta. Aineisto on toteutettu VALUE -hankkeessa, joka tähtää valtakunnallisen valuma-aluejaon uudistamiseen. Aineisto on valtakunnan kattava kokonaan digitaalisilla tuotantomenetelmillä toteutettu valuma-aluejako. Valuma-aluejako ei vielä tässä vaiheessa sisällä kaikkia niitä tietoja, joita siihen on tarkoitus myöhemmin lisätä. Aineisto on vielä toteutusvaiheessa ja tämä nyt julkaistu versio on ehdotus uudeksi valuma-aluejaoksi. Tätä aineistoa voidaan vielä muuttaa käyttäjien kommenttien perusteella. Aineistossa on päävesistöalueita 73 kappaletta. Nämä vastaavat nykyisiä päävesistöalueita yhdellä poikkeuksella. Tässä jaossa entinen Purmojoen vesistöalue (46) on yhdistetty Ähtävänjoen (47) vesistöalueeseen. Päävesistöalueiden numerointi on nykyiseen jakoon verrattuna ennallaan, mutta niiden rajaukset ja pinta-alat ovat saattaneet muuttua huomattavastikin. Muutos näkyy varsinkin niillä vesistöalueilla, jotka ovat yhteisiä naapurimaiden kanssa. Tässä jaossa nämä vesistöalueet on rajattu saatavilla olevien aineistojen pohjalta mereen saakka (lukuun ottamatta Vuoksen/Nevan vesistöaluetta). Aineistossa on valuma-alueita yhteensä 22 211 kpl. Nykyisin yleisesti käytettävissä olevassa valuma-aluejaossa ns. 3. jakovaihe sisältää 5637 valuma-aluetta. Valuma-alueiden määrittelyssä on käytetty seuraavia rajauskriteereitä. Oman valuma-alueen ovat saaneet kaikki vähintään 50 ha:n kokoiset järvet ja VPD –järvet sekä näihin järviin laskevat yli 100 metrin pituiset uomat tai uomajatkumot (uomajatkumolla tarkoitetaan tässä useita peräkkäisiä järvien katkaisemia uomia). Lisäksi oman valuma-alueen saavat kaikki yli 10km2 yläpuolisen valuma-alueen omaavat yli 100 metrin pituiset uomat tai uomajatkumot, jotka päättyvät uomien risteykseen. Mikäli uomien risteyskohta on järvessä, valuma-alue rajataan järven rantaan. Lisäksi suuria järvi-altaita on jaettu tässä valuma-aluejaossa osa-altaisiin (mm. Saimaa ja Oulujärvi). Valuma-alueaineistosta puuttuvat vielä tässä vaiheessa kaikki rannikon pienet mereen virtaavat valuma-alueet, jotka eivät täytä päävesistöalueen kriteeriä (pinta-ala n. 200 km2 tai suurempi) sekä meren saarissa olevat valuma-alueet. Päävesistöalueiden ja valuma-alueiden reunaviivoja ei ole tässä aineistossa yleistetty, joten niissä näkyy lähtöaineiston rakenteesta johtuva sahalaitaisuus.
Aineiston tyyppi: Vektori
Aineiston status: Jatkuvasti ylläpidettävä
Ylläpitotiheys: tarvittaessa
Mittakaava: 10000
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Omistaja
Aineiston vastuutahon sähköposti: gistuki.syke@ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Aineisto on vielä toteutusvaiheessa ja tämä nyt julkaistu versio on ehdotus uudeksi valuma-aluejaoksi. Tätä aineistoa voidaan vielä muuttaa käyttäjien kommenttien perusteella.
Lisätietoja: http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Vesi/Tietoaineistot_ja_jarjestelmat/Valumaaluejarjestelma/Uusi_valumaaluejako
Aiheluokka
Teema: Sisävedet
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Hydrografia
GEMET 3.1
Teema: pintavesi
Avainsanan tiedot
Sanasto: SYKEn teemaluokittelu
Avainsana: pinta- ja pohjavedet
Avainsanan tiedot
Sanasto: Paikkatietohakemiston hakusanasto
Avainsana: hydrologia
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 18
Etelä (lat): 59.931715
Itä (long): 36
Pohjoinen (lat): 70.504408
Zoom to the resource envelope
Laatutiedot
Historiatiedot: Tämä aineisto on valtakunnan kattava kokonaan digitaalisilla tuotantomenetelmillä toteutettu valuma-aluejako. Lähtöaineistona on käytetty MML:n 10 metrin ruutukokoon perustuvaa korkeusmallia, jota on täydennetty valtakunnan rajan ulkopuolelle meneviltä osiltaan maailmanlaajuisella ASTER GDEM korkeusmallilla (The Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Japan & National Aeronautics and Space Administration (NASA), USA, 2011). Tätä korkeusmallia on tarkennettu ”polttamalla” siihen SYKEn Ranta10-aineiston uomat, muut virtavedet ja järvet. Ranta10 pohjautuu MML:n maastotietokantaan. Tämän parannetun korkeusmallin avulla on laadittu hydrologista D8-virtaussuunta-algoritmia hyödyntäen ns. virtaussuuntarasteri, jossa jokaiselle hilaruudulle on määritelty se ilmansuunta, johon vesi kyseisestä ruudusta virtaa. Tämän virtaussuuntarasterin ja Ranta10-aineiston mereen purkautuvien uomien avulla on sitten määritetty ensin 73 päävesistöaluetta, jotka on sitten edelleen jaettu yhteensä 22 211:een valuma-alueeseen. Päävesistöalueiden ja valuma-alueiden reunaviivoja ei ole tässä aineistossa yleistetty, joten niissä näkyy lähtöaineiston rakenteesta johtuva sahalaitaisuus.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Aineisto on testikäytössä ja voi vielä muuttua.
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Turvaluokittelu: Julkinen
Lupateksti: Lähde: SYKE

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B31B11BD6-7886-447C-8A24-2B8FFE6B2D07%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |