Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon metatieto
Tunniste: {2AE7F991-3450-43D7-975D-B1E9639696AC}
Metatiedon päivämäärä: 2020-05-26
Metatiedon kieli: suomi
Organisaation nimi: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: yhteyshenkilö
Sähköpostiosoite: gistuki.syke@ymparisto.fi
Resurssin identifiointitiedot
Nimi: Meristrategiadirektiivin mukaiset alueet
Tiivistelmä: Meridirektiivin tavoitteena on meriympäristön hyvä tila. Ympäristöministeriö laatii yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa Suomen kansallisen merenhoitosuunnitelman, joka kattaa Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen. Työhön osallistuvat keskeisesti myös useat valtion tutkimuslaitokset ja virastot. Merenhoitosuunnitelma on EU:n meristrategiapuitedirektiivin edellyttämä meristrategia ja Valtioneuvosto hyväksyy merenhoitosuunnitelman. Suomessa meridirektiivi on toimeenpantu lailla vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (30.12.2004/1299) ja tarkennettu Valtioneuvoston asetuksella merenhoidon järjestämisestä (980/2011). SYKE on raportoinut Suomen merenhoitosuunnitelman mukaisesti arvion meren tilasta, hyvän meriympäristön tilan määritelmät ja ympäristötavoitteet raportointikaudelta 2012-2018. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineistosta on julkaistu INSPIRE-tietotuote.
Tyyppi: Dataset
Osoite: http://wwwd3.ymparisto.fi/d3/INSPIREAtom/AM_MSDAlueet.xml
Tunniste: http://paikkatiedot.fi/so/1002123/am/ManagementRestrictionOrRegulationZone
Kieli: suomi
Luokittelu
Aiheluokka: Rajat
Esimerkkikuva
URL: http://geoportal.ymparisto.fi/Meta/Julkinen/Kuvat/MSDAlueet.gif
Koordinaattijärjestelmä
Koordinaatisto: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Area management/restriction/regulation zones and reporting units
Avainsanan tiedot
Sanasto: GEMET - Concepts, version 2.4
Avainsana: region
Pvm-tyyppi: julkaisu
Päiväys: 2010-01-13
Maantieteellinen laajuus
Länsi (lon): 19.3246
Etelä (lat): 58.8752
Itä (lon): 29.5871
Pohjoinen (lat): 65.671
Zoom to the resource envelope
Päivämäärätiedot
Julkaisupäivämäärä: 2020-05-26
Ajallinen kattavuus
alku 2012-01-31
loppu 2019-12-31
Laatutiedot
Alkuperä Aineisto perustuu Meristrategiadirektiivin (2008/56/EC) mukaisesti raportoituihin tietiohin.
Sijainnillinen tarkkuus
Mittakaava: 100000
Sääntöjenmukaisuus
Määrittely: Muutos 1253/2013 komission asetukseen 1089/2010 paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuudesta (21.10.2013), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta
Päivämäärä: 2013-12-10
Pvm-tyyppi: julkaisu
Sääntöjenmukaisuusaste: Sääntöjen mukainen
Rajoitukset
Käyttöehdot
Käyttö- ja saantirajoitteet
- Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut
Rajoitukset
Käyttö- ja saantirajoitteet
Saantirajoitteet: lisenssi
Organisaatio
Organisaation nimi: Suomen ympäristökeskus
Vastuutahon rooli: omistaja
Vastuutahon sähköpostiosoite: gistuki.syke@ymparisto.fi
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: GML
Jakeluformaatin versio: 3.2.1
Distribution Link Function: Download
Metatietostandardin tiedot

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B2AE7F991-3450-43D7-975D-B1E9639696AC%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |