Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: suomi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2012-08-01
Metatiedon viimeisin päivitys: 2019-09-24
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: alu_tuki@ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Vähittäiskaupan toimipaikat
Aineiston päivityspäivämäärä: 2019-05-14
Aineiston kieli: suomi
Tiivistelmä: Vähittäiskaupan toimipaikat -aineisto kattaa Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin kaikkien myymälöissä tapahtuvan vähittäiskaupan toimialojen toimipaikat. Aineisto on vuodelta 2018. Toimialaluokitus on vuodelta 2008. Vähittäiskauppa-aineistosta on tuotettu erillinen päivittäistavarakauppa-aineisto, joka kattaa Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin päivittäistavaroiden vähittäismyymälät pois lukien kioskit. Aineiston sisältämät toimipaikat kuuluvat seuraaviin toimialaluokkiin: isot supermarketit, pienet supermarketit, valintamyymälät, itsepalvelutavaratalot, tavaratalot, pienoistavaratalot ja muut erikoistumattomat myymälät. Aineisto on kokonaisuudessaan ympäristöhallinnon käytössä. Julkisiin internet palveluihin on tuotettu neljä osa-aineistoa: Päivittäistavarakaupat (laaja tietosisältö), Päivittäistavarakaupat, Erikoiskaupat sekä Moottoriajoneuvokaupat ja huoltamot.
Aineiston tyyppi: Vektori
Aineiston status: Jatkuvasti ylläpidettävä
Ylläpitotiheys: vuosittain
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Tilastokeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Omistaja
Aineiston vastuutahon sähköposti: alu_tuki@ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon tehtävien ja maankäytön suunnittelun tueksi.
Myötävaikuttanut taho: Suomen ympäristökeskus
Myötävaikuttanut taho: Verohallinto
Lisätietoja: http://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Vahittaiskauppa.pdf
Lisätietoja: http://kkgeoportal/meta/sisainen/dokumentit/Vahittaiskauppa_sisainen.pdf (vain ympäristöhallinnon sisäisessä käytössä)
Aiheluokka
Teema: Rakennelma
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Rakennukset
Avainsanan tiedot
Sanasto: SYKEn teemaluokittelu
Avainsana: Maankäyttö ja rakennettu ympäristö
Avainsanan tiedot
Sanasto: Paikkatietohakemiston hakusanasto
Avainsana: Yhteiskunta ja talous
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 19.0
Etelä (lat): 59.4
Itä (long): 31.6
Pohjoinen (lat): 70.1
Zoom to the resource envelope
Muu kattavuustieto
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: Aineisto on vuosilta 2000 ja 2002-2018. Toimipaikkojen sijaintitietoja on tarkistettu, korjattu ja täydennetty Suomen ympäristökeskuksessa. Tässä yhteydessä aineistosta on myös poistettu aputoimipaikat, kuten konttorit ja varastot sekä sellaiset toimipaikat, joiden toimiala on havaittu vääräksi. Lisätietoa vuosittaisesta sijainnillisesta ja ajallisesta kattavuudesta viitedokumentista.
Laatutiedot
Historiatiedot: Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedot kerätään pääasiassa kahdesta lähteestä, verohallinnon rekistereistä sekä Tilastokeskuksen omista tiedusteluista suoraan yrityksistä. Toimipaikalla tarkoitetaan taloudellista yksikköä, jossa saman omistajuuden tai valvonnan alaisuudessa harjoitetaan mahdollisimman samanlaisten tavaroiden ja palvelusten tuotantoa tavallisemmin yhdellä sijaintipaikalla. Toimipaikan toimialaksi määritellään se, mille toimialalle tyypillisiä hyödykkeitä toimipaikalla eniten valmistetaan. Toimialaluokitus on muuttunut vuosina 2002 ja 2008. Vuoden 2000 tilannetta kuvaavassa aineistos-sa on käytetty vuonna 1995 voimaan tullutta toimialaluokitusta, 2002–2007 aineistoissa on käytetty vuoden 2002 toimialaluokitusta. Vuoden 2008 aineistossa on ensimmäisen kerran käytetty vuoden 2008 toimialaluokitusta. Lisätietoa toimialaluokituksista viitedokumentista.
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Aineiston käyttöoikeus on seuraavilla tahoilla: ympäristöministeriö (YM), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), aluehallintovirastot (AVIt) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) sekä muut tahot, joille SYKE on myöntänyt käyttöoikeuden ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin. Aineistoa ei ole oikeutta edelleen luovuttaa tai jälleen myydä ilman Tilastokeskuksen lupaa. Aineisto on käytettävissä myös Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä, jossa siihen on katseluoikeus. Aineistoa ei ole oikeutta ladata, mutta sitä voi käyttää kuvina painetuissa tai digimuotoisissa julkaisuissa. Aineiston jälleenmyynti ja kaupallinen käyttö on kielletty. Julkaistessa aineistoa tulee lähteenä mainita Tilastokeskus.
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Lupateksti: © Tilastokeskus

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B2A5BD858-ECAB-4E8B-B3B1-7FD0FE0DA798%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |