Metatietopalvelu
Help Pikaohje
Haku
SuomeksiIn English
Kuvaus

.

Metatiedon tiedot
Metatiedon kieli: fi
Metatiedon kieli: fi
Metatiedon julkaisupäivämäärä: 2015-12-22
Metatiedon viimeisin päivitys: 2019-06-18
Metatiedosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Organisaation rooli: Yhteystaho
Vastuutahon sähköposti: gistuki.syke[at]ymparisto.fi
Aineiston tunnistamistiedot
Aineiston nimi: Maa-ainestenottoluvat ja kiviainesvarannot -karttapalvelu
Aineiston päivityspäivämäärä: 2019-06-18
Aineiston kieli: fi
Aineiston kieli: fi
Tiivistelmä: Maa-ainestenottoluvat ja kiviainesvarannot karttapalvelu on tarkoitettu kuntien, toiminnanharjoittajien ja kansalaisten ikkunaksi maa-ainestenottolupa-aineistoon. Maa-ainestenottoluvat sisältää keskeisiä tietoja maa-aineslain mukaisista ottamisluvista. Tällaisia tietoja ovat mm. ottamisalueen sijainti ja luvan mahdollistamat ottomäärät, luvan voimassaoloaika sekä otetun maa-aineksen määrä. Tiedot on tallennettu joko luvan myöntäneessä kunnassa tai ELY-keskuksessa. Lupatiedoissa, erityisesti lupia koskevissa sijaintitiedoissa, on virheellisyyksiä ja puutteita johtuen osin eri tahojen käyttämistä erilaisista koordinaattijärjestelmistä. SYKE ei ole vastuussa tietojärjestelmän tietojen oikeellisuudesta. Karttapalvelusta löytyvät myös kunnittaiset ja vuosittaiset koosteet maa-ainestenotosta. Kiviainesvarantotietoja ylläpidetään Geologian tutkimuskeskuksessa (GTK). Aineisto käsittää muodostumakohtaisesti varanto- ja laatutietoja sora- ja hiekkamuodostumista sekä kallioalueista. Muita aineistoja ovat SYKEn rajapinnoilta tulevat Luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet, Natura2000-alueet, Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet, moreenimuodostumat sekä tuuli- ja rantakerrostumat, Pohjavesialueet sekä Harjujensuojeluohjelma-alueet. Lisäksi Kuntarajat tulevat Esrin rajapinnalta. Karttapalvelu löytyy osoitteesta: http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9af59a7f70ee43e5a6cd43cc47980422
Aineiston status: Valmis
Ylläpitotiheys: jatkuva
Aineistosta vastuussa oleva osapuoli: Suomen ympäristökeskus
Aineiston vastuutahon rooli: Tuottaja
Aineiston vastuutahon sähköposti: gistuki.syke [a] ymparisto.fi
Käyttötarkoitus: Maa-ainestenottolupien ja kiviainesvarantojen tarkasteluun.
Sisältötieto:
Sisällön tyyppi: Sovellus
Aiheluokka
Teema: Ympäristö
Koordinaattijärjestelmä
Koordinaatisto: 3067
Vertausjärjestelmän organisaation tunniste: EPSG
Avainsanat
Inspire-teemaluokka
Teema: Maankäyttö
Maantieteellinen kattavuus
Länsi (long): 15
Etelä (lat): 59
Itä (long): 33
Pohjoinen (lat): 70
Zoom to the resource envelope
Muu kattavuustieto
Aloituspäivämäärä: 1980-01-21
Sijainnillinen ja ajallinen kuvaus: Voimassa olevien lupien osalta paikkatietoaineiston kattavuus on noin 95 % ja päättyneiden lupien osalta noin 60 % lupien kokonaislukumäärästä.
Laatutiedot
Tarkastelun alla olevan tiedon laajuus: tietoaineisto
Rajoitukset
Saatavuus- ja käyttöehdot: Karttapalvelu on kaikille avoin aineistojen katseluun.
Saantirajoitteet: Lisenssi
Käyttörajoitteet: Lisenssi
Lupateksti: Lähde: SYKE
Jakelutiedot
Jakeluformaatti: Maa-ainestenottoluvat ja kiviainesvarannot
On Line -osoite: http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9af59a7f70ee43e5a6cd43cc47980422
Ominaisuustiedot
- Palvelu löytyy osoitteesta http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9af59a7f70ee43e5a6cd43cc47980422
Metatietostandardin tiedot
Metatietostandardin nimi: ISO 19115 Geographic Information - Metadata
Metatietostandardin versio: DIS

The license for open SYKE's open datasets is Creative Commons Attribution 4.0 International.

The data described here can be freely used to all purposes, provided that the source of the data is mentioned.

The citation for the dataset as given above.

Further information on the license:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode (English)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.fi (Finnish)

/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B034F4B22-7FDF-44B8-9704-1A9681D62546%7D
© Suomen Ympäristökeskus SYKE|www.syke.fi|Palaute|Tietoa palvelusta |